Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 19 września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

            W dniu 25września 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sztafetowych biegach przełajowych. W rozgrywkach udział wzięły dziewczęta i chłopcy poszczególnych szkół z terenu Powiatu. Uczniowie rywalizowali na dystansie 10 x 800 m – dziewczęta oraz 10 x 1000 m – chłopcy.

            Poniżej przedstawiamy wyniki ww. zawodów:

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

SZKOŁY PODSTAWOWE – ROCZNIK 2006 i młodsi

1. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

2.  Zespół Szkół Miejskich

w Golubiu-Dobrzyniu

2. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny      w Ostrowitem

3. Zespół Szkół Miejskich

w Golubiu-Dobrzyniu

 SZKOŁY PODSTAWOWE – ROCZNIK 2003-2005

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

1.Zespół Szkół

w Zbójnie

2. Zespół Szkół

w Zbójnie

2. Zespół Szkół Miejskich

w Golubiu-Dobrzyniu

3. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

3. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – ROCZNIK 1999-2002

1. Zespół Szkół Nr 2

w Golubiu-Dobrzyniu

1. Zespół Szkół Nr 2

w Golubiu-Dobrzyniu

2. Zespół Szkół

w Kowalewie Pomorskim

2. Zespół Szkół Nr 1

 im. Anny Wazówny

w Golubiu-Dobrzyniu

3. Zespół Szkół Nr 1

 im. Anny Wazówny

w Golubiu-Dobrzyniu

3. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

 

            Zespoły, które zajęły I miejsca reprezentować będą Powiat w finale wojewódzkim, który odbędzie się dnia 19 października 2018 r. w Bydgoszczy – Fordonie.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie i oznaczenie tras biegowych oraz nagłośnienia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

            Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, z kolei reprezentantom Powiatu życzymy powodzenia w finałach wojewódzkich.

 • IMG_3487
 • IMG_3490
 • IMG_3509
 • IMG_3516
 • IMG_3525
 • IMG_3530
 • IMG_3555
 • IMG_3559
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Oferty PUP
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę