Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 20 maja 2019

Imieniny

Bazylego, Bernardyna, Aleksandry

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W dniu 14 września 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Golubiu – Dobrzyniu podczas, którego zostały wręczone zgodnie z zarządzeniem Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego nr 50/2018 z dnia 3 września 2018 r. powołania 5 nowo wybranym osobom wchodzącym w skład nowej Rady na lata 2018 – 2022.  W kolejnej kadencji w skład Rady wchodzą:

1.Wiesława Alechniewicz – Przewodnicząca, 

2.Iwona Wieczorkowska -  Za – ca przewodniczącej,

3.Kinga Olejnik – sekretarz, 

4.Aldona Orzechowska – członek,

5.Jadwiga Stanewicz – członek. 

W/w Rada działa na podstawie Rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz.560) i stanowi organ opiniodawczo-doradczy.

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:

1.inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a)integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b)realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2.opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3.ocena realizacji programów,

4.opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się raz na kwartał danego roku. W związku z powyższym osoby zainteresowane problemami osób niepełnosprawnych mogą zgłaszać swoje problemy, opinie  i  uwagi związane z tematyką niepełnosprawności do Pani Wiesławy Alechniewicz, która pełni funkcję przewodniczącej i jednocześnie jest kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Równinnej 5.

 

Sporządziła: Agnieszka Jurkiewicz

 

  • psr_00001
  • psr_00002
  • psr_00003
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Oferty PUP
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Portal Aktywna Wieś
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę