Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 21 października 2018

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62 poz. 560) oraz art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
2. Organizacje i organy, o których wyżej mowa, mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
oraz realizacji ich praw;
b) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) ocena realizacji programów;
d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla
osób niepełnosprawnych.
4. Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób powołanych spośród zgłoszonych kandydatów.
5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
6. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na wskazany adres, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
7. Powołanie przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
13.09.2018

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61§4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu".

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę