Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 20 lipca 2018

Imieniny

Czesława, Małgorzaty, Hieronima

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • 12345

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 07.05.2018 r. w Sali Domu Parafialnego przy Kościele w Dobrzyniu nad Drwęcą odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci na temat „O godności dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną umieszczonego w pieczy zastępczej” w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu. Spotkanie było połączone z obchodzonym dnia 5 maja Europejskim Światowym Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz jednoczesnym Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Godnie żyć, to cieszyć się wszystkim, co nas otacza, rozumieć bodźce, które pochodzą z zewnątrz otoczenia, funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach. Początek spotkania uatrakcyjnił występ artystyczny uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, którzy zaprezentowali przedstawienie pt: „Romek i Julka”. W spotkaniu wzięło udział 30 osób m. in. rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. W trakcie spotkania przypomniano o działaniach i zadaniach realizowanych w projekcie na poziomie województwa i powiatu. Niniejsze spotkanie było okazją do zaprezentowania działań związanych z realizacją projektu, jak również dobrych praktyk w poszczególnych placówkach funkcjonujących w Golubiu-Dobrzyniu i w Wielgiem: Zespołu Szkół Nr 3, Powiatowego i Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i oferowanych przez nich formach wsparcia. Na zakończenie spotkania Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przytoczyła słowa Rzecznika Praw Dziecka cyt. „Pamiętajmy i uczmy od najmłodszych lat, że każdy człowiek ma przyrodzoną i niezbywalną godność, która jest źródłem jego praw i wolności. Godność człowieka nie jest uzależniona od stopnia wykształcenia, posiadanej wiedzy czy umiejętności, jest wartością przynależną każdemu, niezależnie od wieku, koloru skóry, kraju pochodzenia, czy wyznawanych wartości”. Na koniec podziękowano wszystkim za udział w w/w spotkaniu.

(MS)

 • DSC_0337
 • DSC_0364
 • DSC_0387
Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
01.06.2018

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
25.04.2018

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę