Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 24 września 2018

Imieniny

Gerarda, Teodora, Marii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o charakterze ponadgminnym na rok 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji Powiatu.

Na wyniki i wysokość dotacji wpływ miały zadania o krajowym lub międzynarodowym zasięgu realizowane na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w szczególności związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100-lecia istnienia Harcerstwa Polskiego i 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny.

Na realizację zadań w roku 2018 Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczył ze środków budżetowych kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Poniżej znajduje się wykaz ofert wraz z kwotami dotacji.

 

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków (zł)

Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „RETRO-TRAKTOR” w Golubiu-Dobrzyniu

 

Wydanie folderu, katalogu, publikacji o starych traktorach

4 000,00

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Kowalewie Pomorskim

XXV Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim

2 000,00

Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku Oddział w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

 

III Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej

3 000,00

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Międzynarodowy Turniej Konny – Kruszenie Kopii w ramach 42. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

6 000,00

 

Ponadto w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego Powiat Golubsko-Dobrzyński przyznał dotację w kwocie 4000,00 zł. Podmiotem, który otrzymał dotację jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, które w dniu 5 kwietnia 2018 r. złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Klasyczny powiat. Cykl koncertów i konkursów muzycznych 2018, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
13.09.2018

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61§4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu".

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
01.06.2018

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę