Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 kwietnia 2018

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyła się kolejna już wyjazdowa sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Organizacja sesji poza siedzibą Urzędu miała związek z inicjatywą władz Powiatu w zakresie organizacji sesji na terenie poszczególnych gmin Powiatu. Sesja była również konsekwencją otrzymanego zaproszenia ze strony władz samorządu Gminy Kowalewo Pomorskie.

   W wyjazdowym posiedzeniu udział wzięli Radni Powiatu, Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, włodarze poszczególnych samorządów, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i Gminy, jak również kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Pan Mariusz Piątkowski– Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Pan Piotr Kwiatkowski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który tradycyjnie przedstawił informację z prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   Podczas sesji Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie przedstawił najważniejsze osiągnięcia i sukcesy Gminy Kowalewo Pomorskie, podkreślając jednocześnie ogromne znaczenie współpracy miedzy poszczególnymi samorządami. W swoim wystąpieniu Burmistrz Kowalewa Pomorskiego zaznaczył, iż o sile powiatu stanowią silne gminy, doceniając tym samym działania na rzecz rozwoju samorządów lokalnych.

   Mając na względzie organizację sesji wyjazdowej przybyłym gościom przedstawiona została, przygotowana przez władze Powiatu, prezentacja multimedialna, która przybliżyła zrealizowane w ramach V kadencji Rady Powiatu zadania inwestycyjne. W prezentacji poruszone zostały tematy związane z rozwojem zarówno oświaty, pomocy społecznej, działalności leczniczej, jak również lokalnej infrastruktury drogowej.

   W ramach zwołanego posiedzenia roczne sprawozdania z działalności jednostek złożyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Po raz kolejny działania ww. służb zostały bardzo wysoko ocenione przez przybyłych na sesję gości. Ponadto w trakcie sesji jednogłośnie podjęto wszystkie uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ujęte w porządku obrad LIX sesji.

 • Głowne
 • IMG_8909
 • IMG_8912
 • IMG_8913
 • IMG_8916
 • IMG_8918
 • IMG_8929
 • IMG_8935
 • IMG_8946
 • IMG_8946
 • IMG_8955
 • IMG_8962
 • IMG_8971
 • IMG_8971
 • IMG_8981
 • IMG_8985
 • IMG_8996
 • IMG_9009
 • IMG_9024
Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.03.2018

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2018r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2018, znak: AB.6740.9.485.2017.Cwoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę