Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 23 lutego 2019

Imieniny

Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyła się kolejna już wyjazdowa sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Organizacja sesji poza siedzibą Urzędu miała związek z inicjatywą władz Powiatu w zakresie organizacji sesji na terenie poszczególnych gmin Powiatu. Sesja była również konsekwencją otrzymanego zaproszenia ze strony władz samorządu Gminy Kowalewo Pomorskie.

   W wyjazdowym posiedzeniu udział wzięli Radni Powiatu, Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, włodarze poszczególnych samorządów, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i Gminy, jak również kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Pan Mariusz Piątkowski– Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Pan Piotr Kwiatkowski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który tradycyjnie przedstawił informację z prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   Podczas sesji Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie przedstawił najważniejsze osiągnięcia i sukcesy Gminy Kowalewo Pomorskie, podkreślając jednocześnie ogromne znaczenie współpracy miedzy poszczególnymi samorządami. W swoim wystąpieniu Burmistrz Kowalewa Pomorskiego zaznaczył, iż o sile powiatu stanowią silne gminy, doceniając tym samym działania na rzecz rozwoju samorządów lokalnych.

   Mając na względzie organizację sesji wyjazdowej przybyłym gościom przedstawiona została, przygotowana przez władze Powiatu, prezentacja multimedialna, która przybliżyła zrealizowane w ramach V kadencji Rady Powiatu zadania inwestycyjne. W prezentacji poruszone zostały tematy związane z rozwojem zarówno oświaty, pomocy społecznej, działalności leczniczej, jak również lokalnej infrastruktury drogowej.

   W ramach zwołanego posiedzenia roczne sprawozdania z działalności jednostek złożyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Po raz kolejny działania ww. służb zostały bardzo wysoko ocenione przez przybyłych na sesję gości. Ponadto w trakcie sesji jednogłośnie podjęto wszystkie uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ujęte w porządku obrad LIX sesji.

 • Głowne
 • IMG_8909
 • IMG_8912
 • IMG_8913
 • IMG_8916
 • IMG_8918
 • IMG_8929
 • IMG_8935
 • IMG_8946
 • IMG_8946
 • IMG_8955
 • IMG_8962
 • IMG_8971
 • IMG_8971
 • IMG_8981
 • IMG_8985
 • IMG_8996
 • IMG_9009
 • IMG_9024
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę