Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 25 marca 2018

Imieniny

Marioli, Ireneusza, Marii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Statuetka Lidera Innowacji dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Miło nam poinformować, że powiat golubsko-dobrzyński został uhonorowany Nagrodą Fundacji Promocji Gmin Polskich - statuetką LIDERA INNOWACJI, za wdrożenie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach poprawiających jakość życia mieszkańców.

Starosta Golubsko-Dobrzyński Andrzej Okruciński, w dniu 12 marca br. odebrał statuetkę w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku podczas uroczystego wręczenia w trakcie Regionalnej Konferencji Samorządowej. Rada Nadzorcza, Rada Programowa oraz Zarząd Fundacji uhonorował statuetkami jednostki samorządu terytorialnego, które legitymują się praktycznymi osiągnięciami w rozwijaniu nowoczesnych technologii podnoszących jakość życia mieszkańców.

Przypomnijmy, że powiat golubsko-dobrzyński od kilku lat sprawnie pozyskuje fundusze europejskie i inwestuje w technologie informatyczne, usługi i aplikacje ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności. Rozwój bezpiecznej infrastruktury cyfrowej to dziś najbardziej istotne wyzwanie dla administracji samorządowej w kontaktach z mieszkańcami.
Do tej pory Powiat zrealizował lub realizuje szereg projektów, które przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców. Są to m.in. następujące projekty:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Całkowita wartość projektu: 1.191 537,04 zł (100% dofinansowania, w tym: 85% z EFFR, 15 % z budżetu państwa)

2. „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług” wraz z partnerami projektu: Gminą Chmielno, Gminą Miasto Puck, Gminą Miejską Rumia, Gminą Sadlinki, Gminą Skrwilno, Gminą Radomin, Gminą Brzuze, Gminą Wąpielsk
Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018
Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.350 508,72 zł.
Wartość projektu: 1.602 407,12 zł (w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 251 898,40 zł)

3. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”
Całkowity koszt projektu to 1.913 710,80 zł.  Sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %, tj. 1.626 654,18 zł. pozostałe 15% to koszty własne.

4. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
Całkowity koszt projektu po stronie Powiatu: 3.155 287,55 zł, wkład własny: 722 246,80 zł
 
W ramach tego projektu przy współpracy ze Związkiem Powiatów woj. kujawsko-pomorskiego, za prawie 2,5 mln zł wykonane będą prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych, dostawa zobrazowań lotniczych.

Ponadto Powiat uruchomił 12 usług elektronicznych na platformie ePuap na 4 poziomie dojrzałości, uruchomiono punkt potwierdzania profili zaufanych, wdrożono powiatowy portal mapowy z siecią uzbrojenia terenu, uruchomiono portal mapowy z siecią drogową, system informacji przestrzennej, wdrożono elektronizację zamówień publicznych, trwa wdrażanie Powiatowej Platformy Informacji o Nieruchomościach.

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę