Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 21 lipca 2018

Imieniny

Daniela, Andrzeja, Benedykta

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Kursy, szkolenia, wyjazdy, staże, praktyki, stypendia ….. ruszył projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.

Treść strony

Kursy, szkolenia, wyjazdy, staże, praktyki, stypendia ….. ruszył projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.

Wraz z początkiem roku ruszył projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”. Dzięki staraniom władz powiatowych udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja.

Starania o pozyskanie środków trwały w ramach Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegowraz z pojawieniem się możliwości z nowej perspektywy pozyskiwania środków europejskich na lata 2014-2020. W imieniu Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Starosta Andrzej Okruciński i Wicestarosta Franciszek Gutowski wraz z Skarbnik Małgorzatą Chojnacką w dniu 15 grudnia 2017 r. podpisali stosowną umowę o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Jednostką realizującą projekt w imieniu wnioskodawcy tj. Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

Ze wesparcia skorzysta 360 uczniów z czterech szkół: Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia przy Zespole Szkół w Golubiu-Dobrzyniu oraz przy Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. W projekcie udział wezmą także nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego w ww. szkołach.

W dniu 13 lutego w Zespole Szkół w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się pierwsze spotkanie z uczniami biorącymi udział w projekcie (w dniu 14.02 w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim) w szkoleniu z zakresu obsługi samochodu tj. kurs prawa jazdy kat. B. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli przedstawiciele samorządu, dyrektorzy szkół oraz wykonawcy, którzy zostali wyłonieni w ramach przetargu.

Od stycznia ruszyły zaawansowane prace związane z postępowaniami z zakresu zamówień publicznych -poinformował Andrzej Okruciński -celem wyłonienia wykonawców do realizacji poszczególnych bezpłatnych szkoleń, kursów i warsztatów. Z początkiem ferii rozpoczął się także kurs z zakresu spawania. Obecnie trwają procedury przetargowe na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w szkołach.

Pracownie zawodowe zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, doposażone zostaną stanowiska obsługi w zawodach mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik ekonomista.

Po feriach rozpoczną swoją aktywnośćSzkolne Punkty Informacji i Kariery działające w szkołach. Specjaliści w ramach grupowych i indywidualnych zajęć aktywizujących, pomogą przygotować uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. Przed uczniami pojawi się możliwość wysokiej jakości staży i praktyk u pracodawców z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego związanych z uzyskaniem stypendium.

 

Całkowita wartość projektu to 1 913 710,80 zł.Zostanie on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %, tj. 1 626 654,18 zł. pozostałe 15% to koszty własne w tym wkład pozafinansowy. Realizacja projektu zaplanowana jest do 30 września 2019 r.

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
01.06.2018

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
25.04.2018

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Portal Aktywna Wieś
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę