Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 lutego 2018

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Kursy, szkolenia, wyjazdy, staże, praktyki, stypendia ….. ruszył projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.

Treść strony

Kursy, szkolenia, wyjazdy, staże, praktyki, stypendia ….. ruszył projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.

Wraz z początkiem roku ruszył projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”. Dzięki staraniom władz powiatowych udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja.

Starania o pozyskanie środków trwały w ramach Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegowraz z pojawieniem się możliwości z nowej perspektywy pozyskiwania środków europejskich na lata 2014-2020. W imieniu Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Starosta Andrzej Okruciński i Wicestarosta Franciszek Gutowski wraz z Skarbnik Małgorzatą Chojnacką w dniu 15 grudnia 2017 r. podpisali stosowną umowę o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Jednostką realizującą projekt w imieniu wnioskodawcy tj. Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

Ze wesparcia skorzysta 360 uczniów z czterech szkół: Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia przy Zespole Szkół w Golubiu-Dobrzyniu oraz przy Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. W projekcie udział wezmą także nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego w ww. szkołach.

W dniu 13 lutego w Zespole Szkół w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się pierwsze spotkanie z uczniami biorącymi udział w projekcie (w dniu 14.02 w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim) w szkoleniu z zakresu obsługi samochodu tj. kurs prawa jazdy kat. B. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli przedstawiciele samorządu, dyrektorzy szkół oraz wykonawcy, którzy zostali wyłonieni w ramach przetargu.

Od stycznia ruszyły zaawansowane prace związane z postępowaniami z zakresu zamówień publicznych -poinformował Andrzej Okruciński -celem wyłonienia wykonawców do realizacji poszczególnych bezpłatnych szkoleń, kursów i warsztatów. Z początkiem ferii rozpoczął się także kurs z zakresu spawania. Obecnie trwają procedury przetargowe na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w szkołach.

Pracownie zawodowe zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, doposażone zostaną stanowiska obsługi w zawodach mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik ekonomista.

Po feriach rozpoczną swoją aktywnośćSzkolne Punkty Informacji i Kariery działające w szkołach. Specjaliści w ramach grupowych i indywidualnych zajęć aktywizujących, pomogą przygotować uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. Przed uczniami pojawi się możliwość wysokiej jakości staży i praktyk u pracodawców z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego związanych z uzyskaniem stypendium.

 

Całkowita wartość projektu to 1 913 710,80 zł.Zostanie on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %, tj. 1 626 654,18 zł. pozostałe 15% to koszty własne w tym wkład pozafinansowy. Realizacja projektu zaplanowana jest do 30 września 2019 r.

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę