Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 21 stycznia 2018

Imieniny

Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2018 roku kontynuować będzie realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na liczbę mieszkańców Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc. Jeden z punktów prowadzony jest na podstawie porozumienia podpisanego z Izbą Adwokacką, drugi zaś na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 12 października 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu spośród ośmiu złożonych ofert Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dokonał ostatecznego wyboru jednej oferty, która uzyskała największą ilość punktów w ocenie merytorycznej. W związku z tym realizatorem zadania zostało Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Mając na względzie powyższe od dnia 1 stycznia 2018 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kowalewie Pomorskim mieścić się będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Wolności 13, czynny w godzinach:

poniedziałek, godz. 13.30-17.30,

wtorek, godz. 8.00-12.00,

środa, godz. 15.00-19.00,

czwartek, godz. 8.00-12.00,

piątek, godz. 8.00-12.00.

W Golubiu-Dobrzyniu punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieścił się będzie w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Plac Tysiąclecia 25 (wejście od strony bankomatu), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

1) Osobom, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2) Osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny;

3) Kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) Weteranom lub weteranom poszkodowanym;

5) Osobom, które nie ukończyły 26 lat;

6) Osobom, które ukończyły 65 lat;

7) Osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;

8) Kobietom w ciąży.

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Portal Aktywna Wieś
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę