Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 21 marca 2019

Imieniny

Bernadety, Lubomira, Mikołaja

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Dobra passa dla oświaty. Ponad 6,5 mln na oświatę

W ciągu minionej dekady nigdy, nie zainwestowano w tak krótkim okresie takiej kwoty w inwestycje w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły to zaledwie część dużego projektu, na który władze powiatu pozyskały dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Umowę na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu władze Powiatu podpisały z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym MURABET z Golubia – Dobrzynia.

W ramach inwestycji kompleksową termomodernizacją zostaną objęte również budynki w Wielgiem: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza oraz budynek administracyjno - dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Będą to duże inwestycje, które trudno byłoby zrealizować z własnych środków. Termomodernizacje szkół, które zgłosiliśmy do projektu, są niezbędne, aby nie tylko podnieść komfort ich użytkowania, ale też zmniejszyć koszty utrzymania.

Inwestycje wpłyną na poprawę środowiska naturalnego znacznie ograniczając emisję zanieczyszczeń do powietrza. Koszt inwestycji wyceniono na kwotę 2 036 681 zł. Wkład powiatu to 370 372 zł.

Projekt obejmuje termomodernizację budynków, w tym: docieplenie dachów, termomodernizację ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wymianę instalacji C.O. i C.W.U. (w tym montaż instalacji solarnej), wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Sale lekcyjne, korytarze szkolne i łazienki przejdą kompleksowy remont, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji to 3 652 036,15 zł. Prace objęte projektem powinny zakończyć się do 30 czerwca 2018 roku.

W trosce o podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Powiat Golubsko-Dobrzyński przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytucji Zarządzającej Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w celu pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” po weryfikacji formalno-merytorycznej i negocjacjach został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą  i znalazł się na liście wniosków, którym przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Całkowity koszt projektu to 1 913 710,80 zł. 

Zostanie on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %, tj. 1 626 654,18 zł. pozostałe 15% to koszty własne. Grupę docelową w projekcie stanowią 4 szkoły zawodowe z powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Są to: Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz z klasami Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  wchodzące w skład  Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz  Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz  z klasami Zasadniczej  Szkoły Zawodowej wchodzące w skład  Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Łącznie 360 uczniów. W projekcie udział wezmą także nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego w ww. szkołach.

 

Projekt ma na celu  poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz  zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez uczniów z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Projekt zakłada m.in.: utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, udział uczniów w bezpłatnych szkoleniach, kursach, wyjazdach zawodoznawczych oraz stażach  i praktykach u pracodawców

 

(MP)

Spotkanie informacyjne w Grudziądzu pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim"
12.03.2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną możliwości wsparcia dla firm z Funduszy Europejskich m.in. na rozwój, szkolenia, eksport, nowe miejsca pracy.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Oferty PUP
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę