Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 22 listopada 2017

Imieniny

Cecylii, Marka, Stefana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Starosta Powiatu, Burmistrz Golubia-Dobrzynia oraz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń serdecznie zapraszają na Uroczyste Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2017r.

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Golubiu-Dobrzyniu

10 listopada 2017r.

godz. 11:00 – internetowy Test Wiedzy o Hymnie „na żywo” – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. ks. F.K. Malinowskiego, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

11 listopada 2017r.

godz. 10:00 – zbiórka Pocztów Sztandarowych i Delegacji przy ul. Kilińskiego 10

godz. 10:15 – przemarsz do  kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n.Drwęcą

godz. 10:30 – Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny

godz. 11:30 – przemarsz pod Pomniki Pamięci Narodowej przy ul. Plac 1000-lecia – okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów

godz. 16:00 – Program słowno-muzyczny pt. „Za wolność naszą i waszą” w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu – Dom Kultury

12 listopada 2017r.

Bieg Niepodległości – Stadion OSiR

Organizator: TKKF „RYTM”, Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Golubiu-Dobrzyniu

godz. 10:30 – bieg dzieci

godz. 11:00 – bieg główny

 

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kowalewie Pomorskim

godz. 16:00 – msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim,
po mszy św. przemarsz pod pomnik Ku Czci Poległych (gdzie nastąpi złożenie okolicznościowych wiązanek i kopertówek)

godz. 17:00 – Koncert z udziałem Artystów Sceny Bydgoskiej i Toruńskiej (Jacek Beszczyński, Leszek Miliński, Agata Maciołek, Krzysztof Sypek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (wstęp bezpłatny – ilość miejsc ograniczona, wejściówki dostępne do dnia 8.11.2017r. w M-GOK)

 

Ogłoszenie wodnoprawne
15.11.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o, Ostrowite 4, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i połaci dachowych projektowanej myjni dla samochodów ciężarowych oraz na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego (skrzynek rozsączających) na działce o nr geod. 375/5 obręb Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.

Ogłoszenie wodnoprawne
14.11.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Osłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FORM&STYLE Wojciech Osłowski, ul. Matysiaków 17, 87-100 Toruń, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569, ul. Toruńska w Golubiu-Dobrzyniu, na działce o nr geod. 271 obręb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia.

Ogłoszenie wodnoprawne
09.11.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególno korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Strugi Młyńskiej (Strugi Kowalewskiej) położonej na działce o nr geod. 51, obręb 4 miasta Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie z terenu ulic: Szpitalna, Szkolna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Parking (między ulicą Ogrodową a Batalionów Chłopskich), Toruńska, Wąska, Plac 700-lecia.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę