Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 22 listopada 2017

Imieniny

Cecylii, Marka, Stefana

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO o konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

Treść strony

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
 o konsultacjach społecznych
dotyczących projektu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 na lata 2017 - 2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

    Na podstawie art. 3dust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868) oraz § 2, § 3, § 4 pkt 1, § 5 ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, § 8 ust. 1, § 9 i § 11 załącznika do uchwały nr XXVIII/130/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2506)
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza przeprowadzeniekonsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dotyczących projektu„Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. w trybie przyjmowania opinii i wniosków w formie papierowej lub drogą elektroniczną, na formularzu konsultacji społecznych dostępnym:
1)    na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 
3)    w siedzibie Starostwa Powiatowego wpok. nr S9  w godzinach pracy Urzędu. 
Opinie i wnioski  wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem:
1)    poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego: starosta.cgd@powiaty polskie.pl
2)    poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,  Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, 
3)    bezpośrednio w Biurze Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu - pok. nr S9- p. Małgorzata Piaskowska tel. 56 683 5380-81 wew. 112.
Opinie i wnioski złożone po upływie w.w. terminu, jak również bez podania danych wnioskodawcy, nie będą uwzględniane.
Opinie i wnioski przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.


Załączniki:
•    Projekt „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”,
•    Formularz konsultacji społecznych,
•    Formularz konsultacji społecznych – wersja edytowalna 


 

Ogłoszenie wodnoprawne
15.11.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o, Ostrowite 4, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i połaci dachowych projektowanej myjni dla samochodów ciężarowych oraz na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego (skrzynek rozsączających) na działce o nr geod. 375/5 obręb Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.

Ogłoszenie wodnoprawne
14.11.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Osłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FORM&STYLE Wojciech Osłowski, ul. Matysiaków 17, 87-100 Toruń, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569, ul. Toruńska w Golubiu-Dobrzyniu, na działce o nr geod. 271 obręb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia.

Ogłoszenie wodnoprawne
09.11.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególno korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Strugi Młyńskiej (Strugi Kowalewskiej) położonej na działce o nr geod. 51, obręb 4 miasta Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie z terenu ulic: Szpitalna, Szkolna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Parking (między ulicą Ogrodową a Batalionów Chłopskich), Toruńska, Wąska, Plac 700-lecia.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę