Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 25 marca 2018

Imieniny

Marioli, Ireneusza, Marii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Zmiany w  systemie informatycznym w procesie rejestracji pojazdów – kolejny etap CEPiK 2.0.

        Od dnia 13 listopada 2017 r., czyli już niebawem, w całej Polsce zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926). Ustawa ta umożliwi wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie przebudowy i modernizacji centralnej ewidencji pojazdów (CEP), co ma przyczynić się do poprawy jakości danych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obrotu pojazdami. Rozszerzono katalog podmiotów, które będą uprawnione do wglądu do centralnej ewidencji pojazdów o: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Stacje Kontroli Pojazdów oraz Straż Graniczną.

W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach:

 1. zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy,
 2. wymienionych w art. 71 ust. 1, które nie zostały zarejestrowane, w stosunku do których przeprowadzono badanie techniczne,
 3. w stosunku do których zawarto umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

Zmiany istotne zamieszczone w w/w ustawie:

 1. nadanie Staży Granicznej uprawnień do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych,
 2. podłączenie  do ewidencji CEPiK:  stacji kontroli Pojazdów, Policji, Staży Granicznej, Inspekcji transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bardzo ważną informacją dla wszystkich przyszłych klientów Wydziałów Komunikacji jest fakt, iż czynności wykonywane przez pracowników wydziału muszą odbywać się w systemie CEPiK w czasie rzeczywistym – synchronizacja danych online. To znaczy, że w przypadku braku połączenia z Systemem Informatycznym  Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( SI CEPiK) dopuszczalna będzie wyłącznie praca w trybie awaryjnym.

Praca w trybie awaryjnym dopuszcza wyłącznie możliwość wydania pozwolenia czasowego podczas rejestracji pojazdu.

Ważne – przy braku połączenia z CEPiK nie będzie możliwe:

 • - wydanie dowodu rejestracyjnego stałego,
 • - wydanie wtórników dokumentów,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego,
 • wpis wszelkich adnotacji tj: HAK, GAZ, VAT, dopisanie współwłaściciela.
 • - wyrejestrowanie pojazdu,
 • - zgłoszenie zbycia pojazdu,
 • - wydanie z depozytu dowodu rejestracyjnego zatrzymanego,

Mamy jednak nadzieję, że przypadki braku połączenia z SI CEPiK nie będą należały do częstych.

 

Anna Lebowska

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę