Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 lutego 2018

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Uroczystość otwarcia nowo utworzonego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

Treść strony

            W dniu 10 października 2017 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowo utworzonego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. W uroczystości udział wzięły następujące osoby: Pani Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Dorota Hass - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński, Pan Franciszek Gutowski Wicestarosta, Pani Aleksandra Bogdańska Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z pracownikami, uczestnikami oraz z rodzicami i opiekunami,  Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Członkowie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Ksiądz Wikary Jarosław Korniak, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, którzy na co dzień współpracują z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy i pozostałe osoby, które przyczyniły się do powstania nowej placówki.

            Na wstępie uroczystości został odczytany list w imieniu nieobecnej Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

            Kolejną częścią uroczystości było poświęcenie nowoutworzonej placówki przez Księdza Wikariusza Jarosława Korniaka.

            W dalszej części Pan Andrzej Okruciński  serdecznie przywitał przybyłych gości i złożył szczególne podziękowania Pani Minister Elżbiecie Bojanowskiej oraz Pani Dorocie Hass za osobiste zaangażowanie, poświęcony czas i za pełne zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych, słowami: „ Jestem wdzięczny Paniom za chęć rozmowy i współpracy z samorządem powiatowym, za fachową i merytoryczną pomoc od samego początku realizacji przedsięwzięcia jakim była adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu”. Jednocześnie Starosta wyjaśnił, że : „Inicjatywa związana z potrzebą uruchomienia, nowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wypłynęła od rodziców i opiekunów uczestników. Mając świadomość zagrożenia związanego z utratą wiadomości i umiejętności nabytych przez te młode osoby podczas nauki w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu lub w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Wielgiem, priorytetowym zadaniem dla władz samorządu powiatowego było  stworzenie miejsc, w którym ci 24-latkowie z orzeczoną niepełnosprawnością, mogli kontynuować i rozwijać swoje umiejętności pozwalające na aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednocześnie chciałbym Państwa zapewnić, że władze samorządu powiatowego, dokładać będą wszelkich starań, aby Dom rozwijał się i funkcjonował zgodnie z koncepcją pracy, a także był miejscem, do którego uczestnicy przychodzić będą z radością i z korzyścią dla własnego, osobowego rozwoju”.

            Następnie głos zabrały następujące osoby: Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Dorota Hass  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Pani Bożena Cieszyńska reprezentant rodziców i opiekunów uczestników placówki.

            Kolejnym punktem był występ artystyczny w wykonaniu uczestników placówki, który został przygotowany na uroczystość otwarcia.

            Po występach artystycznych nastąpiło oficjalne i uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie placówki. Uczestnicy w ramach podziękowań wręczyli zaproszonym gościom ręcznie robione upominki.

            Na zakończenie został przygotowany poczęstunek, po którym zaproszeni gości mogli dokonać wpisu na pierwszych stronach pamiątkowej kroniki.

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę