Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 lutego 2018

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Szanowni Mieszkańcy,

Nawiązując do wcześniejszej informacji dotyczącej problemu z dyżurami aptek uprzejmie informuję, że na kolejne, trzecie  pismo tut. Starostwa wystosowane do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy w zakresie udzielenia pomocy samorządowi powiatowemu w uruchomieniu i prowadzeniu dyżurów aptek zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniu 2 października br. wpłynęła odpowiedź, iż ze względu na fakt zaskarżenia uchwały Rady Powiatu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  Inspektorat wstrzyma się z podejmowaniem działań do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez WSA.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że poza ustawowym obowiązkiem ustalenia harmonogramu dyżurów aptek, w tym  w porze nocnej, w niedziele i święta oraz w inne dni wolne od pracy ustawodawca nie wyposażył samorządu powiatowego w żaden instrument, który pozwoliłby wymóc  na właścicielach  aptek  stosowanie  aktu prawa miejscowego jakim jest przedmiotowa uchwała Rady Powiatu w sprawie dyżurów aptek.

Jedyną możliwością próby zabezpieczenia  realizacji  dyżurów aptek zgodnych  z harmonogramem jest wystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, który na podstawie przepisu art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jeżeli apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie  wydawania produktów leczniczych. Nie mniej jednak 3 – krotne wystąpienia samorządu powiatowego nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

W ramach posiadanych uprawnień, Starosta Golubsko-Dobrzyński podczas Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił projekt stanowiska, które po omówieniu  zagadnienia w nim zawartego, jako  problemu  dotyczącego  większości powiatów w Polsce, Starostwie Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęli jednogłośnie w dniu 16 lutego 2017 roku, jako stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stanowisko to zostało przesłane do Związku Powiatów Polskich w Warszawie.

(skan stanowiska poniżej)

Zachęcam Państwa również do lektury niżej zamieszczonego fragmentu  artykułu opublikowanego na stronie internetowej tygodnika Warto Wiedzieć, a zatytułowanego: O ryczałcie na sieć i aptekach na wrześniowym Zespole ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”, które odbyło się w dniu 19 września 2017 roku .

 

Starosta Golubsko-Dobrzyński

/-/ Andrzej Okruciński

Fragment  artykułu opublikowanego na stronie internetowej tygodnika Warto Wiedzieć, a zatytułowanego: „ O ryczałcie na sieć i aptekach na wrześniowym Zespole ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”:

... Kolejnym punktem była kwestia nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Strona samorządowa przestawiła rozwiązanie dotyczące wyznaczania aptek w tych miejscowościach gdzie nie zadziała mechanizm rynkowy (decydującym mogłoby być liczba mieszkańców miasta będącego siedzibą powiatu). W takim przypadku w ocenie strony samorządowej prowadzącemu aptekę winien przysługiwać ryczałt finansowany ze środków budżetu państwa ewentualnie NFZ. Wstępnie wskazano na kwotę 35 zł za godzinę. Sieć aptek mogłaby być dostosowana do usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Przedstawiciele samorządu aptekarskiego oraz związku pracodawców prowadzących apteki poparli kierunek zmian. Przedstawiciele resortu wskazali, że są otwarci  na rozmowy we wskazanym kierunku. Poza danymi przekazanymi przez Związek Powiatów Polskich o liczbie obecnie wyznaczanych aptek oraz potrzebach w odniesieniu do liczby mieszkańców przy uwzględnieniu sieci szpitali, które od 1 października przejmą nocną  świąteczną opiekę zdrowotną, MZ zebrało również dane od samorządu aptekarskiego oraz zgromadziło dane z własnych baz danych w tym informacje o liczbie operacji  dokonywanych w niektórych aptekach w porze nocnej. Zebrane dane świadczą o tym, że rzeczywiście liczba wyznaczanych aptek jest zbyt duża a umiejscowienie niektórych z nich nie ma realnego wpływu na zapewnienie mieszkańcom dostępu do leków.  Na pewno do przesądzenia byłaby kwestia tego czy zadanie przejmuje NFZ a rozliczenie następuje na podstawie umowy czy jednak pozostawić jakiś element przymusu administracyjnego a samo zadanie finansować z budżetu państwa.. Ustalono, że w tej sprawie pomiędzy posiedzeniami Zespołu odbędzie się spotkanie robocze z zainteresowanymi stronami. Ministerstwo Zdrowia ma zaproponować termin spotkania. 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

http://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/43691-o-ryczalcie-na-siec-i-aptekach-na-wrzesniowym-zespole-ds-zdrowia-i-polityki-spolecznej

http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny

http://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Portal Aktywna Wieś
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę