Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 lutego 2018

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

                Podczas XLIX sesji Rady Powiatu, zwołanej na dzień 28 września 2017 r., władze samorządu dokonały uroczystego wręczenia stypendiów uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Uroczystość związana była z wprowadzoną w ubiegłych latach inicjatywą finansowego wsparcia wyróżniającej się młodzieży. Zgodnie z założeniem podjętej uchwały, wprowadzone stypendia miały na celu promowanie i wspieranie uzdolnionych uczniów oraz motywowanie ich do ponadprogramowej, wytężonej nauki.

            Spośród złożonych wniosków, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Komisja Stypendialna przyznała łącznie 8 jednorazowych stypendiów dla uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli tytuł laureata konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego, bądź powiatowego. Przyznane stypendia kształtowały się w kwocie od 300,00 do 1.000,00 zł,  w zależności od szczebla osiągniętych wyników.

            W ramach powyższego wyróżnieni zostali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu:

- Zuzanna Kwiatkowska – laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Agata Jabłońska – laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Monika Podraza – laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Marcelina Sikora – laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Bartosz Laskowski – zwycięzca konkursu szczebla wojewódzkiego,

- Julia Kubacka – laureatka konkursu szczebla wojewódzkiego,

- Nataniel Rutkowski – laureat konkursu szczebla wojewódzkiego,

- Zuzanna Chojnicka  – zwycięzca konkursu szczebla powiatowego.

Z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu, Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego wyróżnieni uczniowie odebrali certyfikaty stypendialne wraz z dyplomami, natomiast rodzice stypendystów otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne. Ponadto okolicznościowy list odebrał również dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu oraz nauczyciele prowadzący stypendystów: Pani Justyna Radzimińska, Pani Monika Kwidzyńska, Pani Małgorzata Garkowska, Pani Joanna Wróbel oraz Pan Marek Beyger.

Wszystkim Stypendystom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę