Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 lutego 2018

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Podpisano kolejne umowy na termomodernizację Powiatowych budynków

W dniu 31 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie projektów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pn. „Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”. Pierwszy projekt został złożony w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, natomiast drugi projekt w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.Powiat golubsko-dobrzyński reprezentowany był przez  Starostę Andrzeja Okrucińskiego, Wicestarostę - Franciszka Gutowskiego oraz Skarbnika - Małgorzatę Chojnacką. Podpisane umowy gwarantują realizację powyższych inwestycji przy dofinansowaniu zewnętrznym wynoszącym:

·         dla projektu złożonego w ramach działania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną - 2 111 407,52 zł, przy czym kwota całkowita zadania wynosi 2 815 210,03 zł,

·         dla projektu złożonego w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie - 1 666 315,77 zł, przy czym kwota całkowita zadania wynosi 2 036 680,96 zł.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniubędzie obiektem wzniesionym przy Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu. Będzie to pierwsza tego typu placówka w województwie. Sprawować będzie opiekę nad 14 osobami w wieku od 10 lat do 18  z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającymi stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii. W ramach projektu pn. „Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu”na ukończeniu jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.

Realizacja inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach użyteczności publicznej tj.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8. Opracowane dokumentacje projektowe zakładają m.in. modernizację instalacji c.w.u wraz z montażem instalacji solarnej, modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę instalacji elektrycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Ponadto wykonana dokumentacja przewiduje częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Powiat prowadzi obecnie prace przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót.

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę