Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 24 października 2017

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Treść strony

Dnia 30.05.2017 roku w Dworze Fijewo w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” połączone z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W spotkaniu wzięło udział 29 osób, między innymi Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Katarzyna Orłowska, Pani Anna Sobiesiak Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, przedstawiciel Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu Pani Natalia Pawłowska, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodzin, rodziny zastępcze biorące udział w projekcie, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

W trakcie spotkania omówiono:

 • realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych,
 • sytuację rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim,
 • cienie i blaski rodzicielstwa zastępczego, w tym dobre praktyki prezentowane przez rodziny zastępcze zawodowe i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Należy przypomnieć, że dzień 30 maja został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Dlatego też spotkanie to było okazją do wyrażenia szacunku rodzinom zastępczym oraz zwrócenia uwagi na ideę rodzicielstwa zastępczego. Na zakończenie spotkania Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Katarzyna Orłowska odczytała  list gratulacyjny dla rodzin zastępczych,  podkreślając w swojej wypowiedzi, że cyt: „rodzina zastępcza jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek- podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo. To bardzo trudna i stresująca rola, ale także dająca wiele radości i satysfakcji”. Po czym złożono życzenia, podziękowania i kwiaty. Niniejsze spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny uczniów klasy II e ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu pod kierunkiem Pani Adrianny Kremer.  

 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę