Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 24 października 2017

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która została poświęcona obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Maria Wiśniewska, witając przybyłych gości, w tym Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Józefa Ramlaua, Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Pana Marka Ryłowicza, Wójta Gminy Zbójno Panią Katarzynę Kukielską oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pana doktora Andrzeja Potoczka. Ponadto w uroczystości udział wzięli radni, kierownicy jednostek powiatowych, służb i inspekcji, a także pracownicy Urzędu.
Poświęconą obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego sesję władzom Powiatu udało się połączyć z wręczeniem przyznanych na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego medali za długoletnią służbę. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski oraz Geodeta Powiatowy Pan Jan Kuźmiński odznaczeni zostali złotymi medalami za długoletnią służbę, natomiast srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Przemysław Karwaszewski.
W tym uroczystym dniu władze Powiatu złożyły na ręce długoletnich pracowników Urzędu listy gratulacyjne z podziękowaniem za wkład pracy na rzecz rozwoju lokalnego samorządu. Okolicznościowym listem gratulacyjnym uhonorowani zostali:
- Pani Katarzyna Orłowska
- Pani Małgorzata Chojnacka
- Pani Iwona Ożóg
- Pani Małgorzata Kwiatkowska
- Pani Hanna Kończalska
- Pani Wiesława Kocińska
- Pani Elżbieta Chojnicka
- Pani Mariola Piórkowska
- Pan Zbigniew Szyjkowski
- Pani Wioletta Tucholska
- Pani Anna Lebowska
- Pani Edwarda Kozłowska
Ponadto okolicznościowy list otrzymali również Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, którzy zawodowo związani są z Powiatem od chwili jego utworzenia.
Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem zarówno pracowników administracyjnych, jak również radnych, dlatego też Radnym Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji wręczone zostały okolicznościowe grawertony oraz listy gratulacyjne.
Podczas sesji życzenia dla pracowników samorządowych złożył również Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Józef Ramlau oraz kierownicy jednostek powiatowych.
W ramach zwołanej sesji goście wysłuchali prelekcji doktora Andrzeja Potoczka w temacie roli pracowników samorządowych wobec wyzwań współczesnej administracji.
Całość uroczystości dopełnił recital muzyczny nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu w wykonaniu Magdaleny Król – skrzypce oraz Kai Papierskiej – fortepian.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę