Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 października 2017

Imieniny

Filipa, Kordiana, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Jana Jagodzińskiego

Żegnamy
 Zasłużonego Mieszkańca Golubia-Dobrzynia,
Poetę,
Miłośnika historii
oraz
Honorowego Członka Dobrzyńskiego
Towarzystwa Naukowego

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta Golubsko-Dobrzyński
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu
 
 
 
  • Jan Jagodziński

Odszedł gorący miłośnik i piewca Ziemi Dobrzyńskiej (Dobrej Ziemi), śp. Jan Jagodziński - niezachwiany patriota, obrońca wiary i polskości.

Z ogromnym żalem zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym odszedł po wieczną nagrodę Stwórcy, poeta i piewca Ziemi Dobrzyńskiej, Honorowy Członek Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, śp. Jan Jagodziński z Golubia-Dobrzynia, związany z Towarzystwem od samego początku, obecny na każdej uroczystości i spotkaniu DTN; obecny swoim słowem historycznym, wspomnieniowym i poetyckim we wszystkich dziewięciu tomach "Rocznika Dobrzyńskiego".

Śp. Jan Jagodziński urodził się 12 września 1928 r. w Dobrzyniu nad Drwęcą jako syn Aleksandra i Jadwigi z Lewandowskich. Rodzice wywodzili się ze warstwy rzemieślniczej, ojciec prowadził własny warsztat stolarski, matka natomiast była krawcową. Dziadek, ojciec matki, Franciszek Lewandowski, był kowalem-mechanikiem. W latach 1910-1933 posiadał własny warsztat w Zarembie k. Dobrzynia nad Drwęcą i zatrudniony był w tamtejszym młynie (znał dobrze język niemiecki, pochodził z Podzamku Golubskiego, wówczas w zaborze pruskim). Posiadał skromną bibliotekę, w której głównymi pozycjami byli m. in. Sienkiewicz, Kraszewski, Prus, ks. Piotr Skarga. Dużo czytał, stąd posiadał dar pięknego opowiadania. Nazwać go też można twórcą ludowym, gdyż rzeźbił w drewnie krzyże, świątki i ołtarzyki domowe. Był patriotą i wzorowym katolikiem. Jego wnuk, a brat cioteczny Jana, Henryk Skoniecki, od 1930 r. był nauczycielem na Wołyniu. Jako oficer zamordowany został przez sowietów w Katyniu w kwietniu 1940 r.
Jan w 1939 r. ukończył cztery klasy Publicznej Szkoły Powszechnej w Dobrzyniu n. Drwęcą, ale dalszą naukę przerwała mu wojna i okupacja niemiecka. W latach 1940-1942 uczęszczał do szkoły niemieckiej dla dzieci polskich w Golubiu. W czerwcu 1942 r. skierowano go na tzw. „praktykę” do pracy na roli. Pracował jako robotnik rolny we wsi Voigtshagen bei Treptow an de Rega, w gospodarstwie Arnolda Bohlmana. Obecnie są to nasze tereny zachodnie, a wieś ta nazywa się Włodarka k. Trzebiatowa nad Regą. 
Po wyzwoleniu, w marcu 1945 r. szczęśliwie powrócił do Dobrzynia n. Drwęcą. Po ukończeniu kursu przygotowawczego, przyjęty został do drugiej klasy Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego w Golubiu, które ukończył po trzech latach nauki, w czerwcu 1948 r. Nie mając możliwości dalszego kształcenia, rozpoczął pracę jako nauczyciel niekwalifikowany. W roku szkolnym 1948-1949 pracował w Szkole Podstawowej w Świedziebni w pow. rypińskim. Następnie przez 16 lat pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Sokołowie k. Dobrzynia n. Drwęcą. Nadzór pedagogiczny, oceniając pozytywnie jego pracę, umożliwił mu uzyskanie pełnych kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu eksternistycznego, poprzedzonego hospitacjami kuratoryjnymi, otrzymał dyplom kwalifikacyjny nauczyciela szkół podstawowych, nadany przez Ministra Oświaty dnia 11 lutego 1965 r. nr 641/65. W 1966 r. przeniósł się do pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1984 r.
W latach 1948-1987 należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc przez 8 lat funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Golubiu-Dobrzyniu. W latach 1963-1970 był księgowym w Powiatowym Komitecie Społecznego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia w Golubiu-Dobrzyniu. W latach 1970-1989 pełnił funkcję kierownika Filii Wojewódzkiego Ośrodka Wychowawczo Środowiskowego TPD w Golubiu-Dobrzyniu. W latach 1980-1997 należał do Towarzystwa Kultury Miłośników Golubia-Dobrzynia. W latach 1988-1992 był członkiem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Golubiu-Dobrzyniu. W latach 1985-1988 działał w chórze seniorów „Złota Harmonia”, działającym przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu, a od 1988 r. do 2005 r. w nowo powstałym chórze „Halka”, którego był kierownikiem. W latach 1984-1989, będąc już na emeryturze, prowadził Klub Nauczyciela przy Oddziale ZNP w Golubiu-Dobrzyniu. W latach 2000-2005 działał w Polskim Towarzystwie Historycznym Koło w Golubiu-Dobrzyniu. W latach 1985-2006 należał do Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii Dobrzyń n. Drwęcą, a w latach 1996-2005 aktywnie działał, jako członek i skarbnik, w Parafialnym Kole Akcji Katolickiej. Od 2000 r. uczestniczył w działalności Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2007 r. był aktywnym członkiem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, a od 2010 r. jego Honorowym Członkiem. Od lat związany był z Ośrodkiem Kultury Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza w Rypinie.
Angażując się w działalność społeczną, wchodził w skład komitetów organizacyjnych odbudowy i wznoszenia nowych miejsc pamięci narodowej w Golubiu-Dobrzyniu (na terenie parafii Dobrzyń n. Drwęcą). Jako aktywny działacz Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Akcji Katolickiej przy parafii Dobrzyń n. Drwęcą projektował i wykonywał okolicznościowe dekoracje z okazji świąt i uroczystości religijnych. Był uczestnikiem obrad 42. Synodu Płockiego, zainaugurowanego w 1990 r. W latach 1991-2004 uczestniczył w Dniach Pastoralnych w Płocku. 
Po przejściu na emeryturę ta szeroka działalność społeczna inspirowała go do pisania wierszy o tematyce patriotycznej i religijnej. Dużo miejsca w swej poezji poświęcał rodzinnemu miastu – swojej małej Ojczyźnie; opisując walory ziemi dobrzyńskiej i biografie jej zasłużonych ludzi. Podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i spotkań autorskich recytował swoje wiersze, m. in. w programach chóru „Halka”. 
Wydał tomiki własnych wierszy: W mojej małej Ojczyźnie (1997), Spacerkiem po mieście (2000), W pielgrzymce Wielkiego Roku Jubileuszowego (2000), Katyń … Pamiętamy 1940 – 2010 (2010), Gdzie ziemia dobrzyńska z chełmińską się splata (2010), pt. Na złoty jubileusz kapłaństwa księdza kanonika Stanisława Białego (2012), pt. Dobrzyńskie Te Deum (2013). W 2014 r. wydał kolejny tomik poezji pt. Golub-Dobrzyń – wspomnienia wierszem pisane.
Jest też autorem pieśni, m. in. napisał: Pieśń o ziemi dobrzyńskiej. Hymn DTN. W kilku wydawnictwach, których autorem jest prof. M. Krajewski, takich jak: W sercu tej ziemi; Dobrzyńskie listy Fryderyka Chopina; Koryfeusz dobrej Ziemi; Rypinie, grodzie cichy; czytelnik znajdują się jego wiersze. Jego utworzy są też w wydawnictwie zbiorowym pt. Deo et Matris. Almanach religijnej poezji ziemi dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego (2011). Z żalem mówił mi w czasie spotkania 28 lutego br., że nowy jego tomik będzie wydany nie tak, jak sobie tego życzyłby.
Był autorem licznych utworów poetyckich, m. in.: Katyń (1992), Boże narodzenie w Polsce, (1992), Herb miasta Dobrzynia n. Drwęcą (1994), Polska kolęda (1994); Szafarska nuta, (1994); Regina Poloniae w London (1994); Kościół parafialny w Dobrzyniu n. Drwęcą (1995), Jubileusz 50-lecia Liceum w Golubiu-Dobrzyniu (1995), Pieśń do M. B. Osieckiej (1995), Żydzi Golubia-Dobrzynia. Wspomnienia (1996), W mojej małej Ojczyźnie (1997), Dzieje figury Matki Bożej w Dobrzyniu (1997); Święta Jadwiga Królowa Polski (1998), Jubileusz parafii Dobrzyń n. Drwęcą (1999), „Halka” wczoraj i dziś (1999), Golgota Wschodu (1999), Pomniki w Golubiu-Dobrzyniu (1999) W służbie Boga i Ojczyzny – Antoni Wybraniecki (1999), Matka Boża Gromniczna (2000), Matka Boska Zielna (2000), Pamięci Chopina (2000), W pielgrzymce Wielkiego Roku Jubileuszowego do Obór (2000), Refleksje emeryta (2000) Spacerkiem po mieście (2001), Moja Ojczyzna (2002), Anna Wazówna (2003), Mój kościół (2003), Trwam (2003), Sursum Corda ( 2003), Pamięć o nich niechaj trwa ( 2004).
Tytuły tomików przygotowanych do wydania: Bogu i ludziom, pt. Miejsca pamięci narodowej w Golubiu-Dobrzyniu (8 pozycji); Ziemi dobrzyńskiej cześć; Szopka Noworoczna – 1997; Odszedł od nas wiek XX; Bogu dziękujcie, ducha nie gaście – pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1991 r.; Z dawna Polski Tyś Królową; Ojciec Święty Jan Paweł II w Polsce; W pielgrzymce do Obór.
Odbył szereg spotkań autorskich w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu (1997, 1999, 2001), w Klasztorze w Oborach (2000), w Ośrodku „Civitas Christiana” w Brodnicy (2002), w Szkole Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (2002), a także w Gimnazjum w Gałczewku (2003).
Odznaczony był wieloma odznaczeniami, w tym m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Złotą Odznaką ZNP (1972), Medalem „Mieszkaniec Roku” (1989), Medalem 50. Golubia-Dobrzynia (2001), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), tytułem „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia” (2007), Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków (2012).
Poprzez swoją działalność społeczną na rzecz miasta i parafii, również poprzez swoje wiersze, artykuły i wspomnienia, promował miasto rodzinne i walory ziemi dobrzyńskiej. W swojej poezji ukazywał piękno, historię, kulturę i tradycje tej Ziemi. Ukazywał też zasłużonych ludzi tej małej Ojczyzny, przybliżając młodemu pokoleniu szlachetne wzorce przodków do ich naśladowania. Jego utwory czytelnik znajdzie we wszystkich dziewięciu tomach „Rocznika Dobrzyńskiego” (2008-2016) i w innych publikacjach DTN w Rypinie.
Jeszcze trzy tygodnie temu na ręce piszące te słowa przekazał następne materiały do "Rocznika Dobrzyńskiego" ze słowami" Pan będzie najlepiej wiedzia', które zamieścić". Panie Janie, odpowiem - wszystkie!!
Trafne i ambitne jest jego motto życiowe, wzięte z Słowackiego: „Los mię już żaden nie może zatrwożyć, jasną do końca mam wybitą drogę, ta droga moja – żyć, cierpieć – i tworzyć, to wszystko czynię, a więcej nie mogę” (Jagodziński Jan, [w:] Ludzie wizerunku tej Ziemi, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2005, s. 71).

W 1951 r. wziął ślub z Mieczysławą Ziółkowską (ur. 7 XII 1925 w Dobrzyniu n. Drwęcą-zm. 1968), córką Bronisława i Honoraty z d. Predenkiewicz. Z tego małżeństwa są dzieci: Aleksandra (ur. 1952), pracownik administracji; Jadwiga (ur. 1973), farmaceutka, wyszła za mąż za Andrzeja Marczaka, elektronik medyczny; Anna (ur. 1975), elektronik medyczny, wyszła za mąż za Marka Lipińskiego, technik samochodowy. W 1969 r. wziął ślub ponownie z Anną Reinke (ur. 30 V 1935 w Rypinie), córką Roberta i Heleny z d. Laskowska, nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie, członkinią Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Mirosław Krajewski

Źródło: https://www.facebook.com/krajewskimiroslaw?fref=ts

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę