Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 21 stycznia 2018

Imieniny

Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W dniu 28 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pn. „Poprawa efektywności placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu”, złożonego w ramach ogłoszonego konkursu dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Powiat golubsko-dobrzyński reprezentował Starosta Andrzej Okruciński, Wicestarosta - Franciszek Gutowski oraz Pani Skarbnik - Małgorzata Chojnacka. Podpisana umowa gwarantuje realizację powyższej inwestycji przy dofinansowaniu zewnętrznym wynoszącym 994 940,86 zł, co stanowi 72% kwoty wydatków kwalifikowalnych, przy czym kwota całkowita zadania wynosi 1 494 398,19 zł.

Realizacja powyższej inwestycji według opracowanej dokumentacji projektowej zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, na które składają się m.in. modernizacja instalacji c.w.u wraz z montażem instalacji solarnej, modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Powiat prowadzi obecnie prace przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę