Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 24 września 2018

Imieniny

Gerarda, Teodora, Marii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Reforma Oświaty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

Dnia 9 lutego br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas, której podjęto uchwałę dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzającego ustawą – Prawo Oświatowe na terenie powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

W zakresie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński zmiany będą małe, są one spowodowane przede wszystkim wygaszaniem gimnazjów i przekształcaniem sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych w szkoły ośmioletnie.  Od  1 września 2017 r. uczniowie kończący  w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej.

 

Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie już prowadzona. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.

 

Gimnazjum z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK 28,  zostanie  przekształcone w czteroletnie Technikum, w którym kształcenie klas pierwszych rozpocznie się 1 września 2017 r.

 

Gimnazjum Specjalne  z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Marii Konopnickiej 15 włączone zostanie do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej.

 

Gimnazjum Specjalne z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej.

 

Ustrój szkolny z obecnego systemu 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony.

 

Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego będzie obejmowała 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia a ponadto 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną.

 

Szkoły branżowe I stopnia

Od 1 września 2017 r. zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona w branżową szkołę I stopnia. Takie  szkoły powstaną z przekształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.  Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

 

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach.

Zmiany te mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie po zakończeniu gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci po ósmej klasie szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły branżowej I stopnia.

 

W związku z reformą  oświaty  naszym głównym zadaniem jako samorządu  jest utworzenie nowej sieci szkół - poinformował Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński -  która będzie funkcjonowała od nowego roku szkolnego. Dokładamy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele nie odczuli skutków wdrażanej reformy.

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
13.09.2018

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61§4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu".

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
01.06.2018

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę