Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 21 stycznia 2018

Imieniny

Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Spotkanie informacyjne pt. „FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE i ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Treść strony

Spotkanie informacyjne pt. „FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE                       i ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

 

Organizator :       Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich
w Grudziądzu

Termin:                  28 LUTEGO 2017 r.     

Godziny:                10:00-12:45

Miejsce:                  GOLUB-DOBRZYŃ , STAROSTWO POWIATOWE PLAC 1000-lecia 25, sala nr 5

10:00 – 10:05

Rejestracja uczestników i powitanie gości

10:05 – 10:45

Oferta Biura Powiatowego ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu

10:45 – 11:00

Oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

11:00 – 11:10

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

11:10 – 11:30

Oferta  Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”

11:30– 11:40

Przerwa

11:40 -12:00

Możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Krajowego Funduszu Szkoleniowego

12:00 – 12:20

Możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                        na lata 2014-2020

12:20 – 12:30

Źródła informacji o Funduszach Europejskich

12:30 – 12:45

Konsultacje indywidualne

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie

Spotkanie współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę