Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 21 października 2017

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

   Olimpiady Specjalne to międzynarodowy ruch sportowy dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Misją Olimpiad Specjalnych jest organizacja systematycznych treningów i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Celem tych działań jest zapewnienie optymalnego rozwoju ich sprawności fizycznej, danie możliwości doświadczania radości, wykazywania się odwagą, dzielenia się umiejętnościami, talentami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodnikami oraz lokalna społecznością 
    W kwietniu ubiegłego roku, grupa nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,  postanowiła ponownie przyłączyć się do ruchu Olimpiad Specjalnych i reaktywowano klub „Młode Wilki” (wcześniej istniał w latach 2006-2013). 
Na pierwszym walnym zebraniu  wybrano zarząd klubu, który stanowią: Izabela Kaszuba, Ewa Malinowska i Sylwia Kowalska. Pozostali członkowie, trenerzy i działacze to: Jolanta Kwiecień, Renata Klonowska, Magdalena Maciejewska, Zofia Cukierman, Katarzyna Stefańska, Iwona Kowalska i Roman Wołk. 
Wspólnie wyznaczono cele, obszar oraz kierunki pracy. Inspiracją dla ich działań był „nowy” w ruchu Olimpiad Specjalnych program „Młodzi Sportowcy”. W ten sposób nadrzędnym celem klubu stało się objęcie sportowymi treningami najmłodszych dzieci również tych spoza szkoły.
    Program „Młodzi Sportowcy” jest programem rodzinnym, wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2 – 7 lat  oraz ich rodziny  w świat Olimpiad Specjalnych. Obecnie wiek zawodników wydłużono do 12 roku życia, dlatego w treningach mogą uczestniczyć również najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół. Jest to uniwersalny program gier i zabaw sportowych. Ćwiczenia proponowane w programie mają na celu wspomaganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 
Ponadto rozwijają sprawność motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.  W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. W sposób naturalny wzrasta w dzieciach poczucie własnej wartości, uczą się również funkcjonowania w grupie i przestrzegania ustalonych reguł. 
    Treningi najmłodszych Młodych Wilków odbywają się cyklicznie w każdą 3-cią sobotę miesiąca na sali gimnastycznej Zespołu Szkól Nr 3. Obecnie uczestniczy w nich 14 zawodników wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Każdy trening ma  stałe elementy takie jak: piosenka na powitanie i na pożegnanie, rozgrzewka przed i zabawy wyciszające po ćwiczeniach. Głównym celem zajęć są ćwiczenia i tory przeszkód kształtujące takie umiejętności jak: chód po równoważni, rzuty i chwyty, skoki, biegi, podnoszenie i przenoszenie różnych przedmiotów, przejścia nad i pod przeszkodami i inne. Zatem sobotnie treningi to spotkania, które są okazją do wspólnych ćwiczeń i zabawy. Jest to jednak również czas na wzajemne poznawanie, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim  na pogłębiane wiedzy o tym, jak najlepiej wspierać rozwój swoich dzieci.
    Oprócz systematycznych treningów zawodnicy Młodych Wilków uczestniczyli  w wyjazdowych treningach. W kwietniu i maju 2015 wspólnie z trenerami, rodzicami i rodzeństwem bawili się i trenowali na I Kujawsko  - Pomorskim Dniu Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych w Chełmnie oraz  na I Ogólnopolskim Dniu Młodego Sportowca w Warszawie. Oba wyjazdy były wyjątkowe dla wszystkich.  Mali sportowcy wykazali się niezwykłą sprawnością i odwagą zdobywając pierwsze medale i wspaniałe upominki.  Rodzice przekonali się jak wiele dzieci i ich rodzin jest zaangażowanych w działalność Młodych Sportowców, a przede wszystkim zobaczyli, jakim potencjałem i energią dysponują ich pociechy. Natomiast trenerki utwierdziły się w tym, że ich praca przynosi oczekiwane efekty czyli daje innym radość. 
    Warto także dodać, że klub Młode Wilki, podobnie jak cały ruch Olimpiad Specjalnych, działa na zasadach stowarzyszenia i nie posiada własnego stałego budżetu. Organizowane treningi, uroczystości oraz  inne aktywności są nieodpłatne, a praca trenerów i działaczy ma charakter pracy społecznej i wolontariatu. 
Stąd bezcenna jest pomoc ze strony „przyjaciół” klubu, dzięki którym zakupiono klubowe koszulki dla zawodników, rodziców, trenerów i wolontariuszy oraz zorganizowano uroczysty trening z okazji  „1 Roczku Młodych Wilków”. Zaangażowani  trenerzy wciąż szukają nowych rozwiązań, które pozwalają  pozyskiwać środki na funkcjonowanie i dalszy rozwój klubu. Pierwszym z takich działań było zorganizowanie w maju 2015 roku III edycji „Biegu Charytatywnego z Trójką” na rzecz klubu Młodych Sportowców. Kolejnym będzie organizacja, we współpracy z Moniką Adamczyk instruktorką Zumby i golubsko-dobrzyńskim Domem Kultury, Charytatywnego Maratonu Zumby, który odbędzie się już 10 grudnia br. Głównym celem tej imprezy będzie zebranie środków na organizację cyklicznych zajęć hippoterapii dla zawodników Młodych Wilków.
Trenerzy i działacze oraz rodzice doceniają również systematyczne wsparcie, jakie  otrzymują w swej pracy z dziećmi od Dyrektor Zespołu szkól Nr 3- Pani Kingi Olejnik.

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę