Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 18 stycznia 2018

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

„STOP DOPALACZOM”

„Uzależnienie młodych osób od substancji psychoaktywnych jest realnym problemem naszego społeczeństwa. Młodzież i rodzice bardzo często nie są świadomi zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego jakie realnie istnieją, gdy sięga się po „dopalacze”. Często sprzedawane jako „produkty kolekcjonerskie”, preparaty ziołowe, pozostają w świadomości młodzieży jako niegroźna forma rozrywki, która niestety często kończy się tragicznie dla osób je zażywających.”

W dniu 5.10.br. w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się konferencja dotycząca profilaktycznej akcji społecznej pt. „STOP DOPALACZOM”, która była adresowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Inicjatorem przedsięwzięcia była Redakcja „Gazety Pomorskiej”  we współpracy z Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą Wojewódzką i Powiatową Policji oraz Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.  Konferencja miała na celu edukację oraz  budowanie świadomości zagrożenia  i pozytywnych postaw  wśród młodzieży.

Współorganizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu w partnerstwie z jednostkami samorządów terytorialnych i szkołami gimnazjalnymi z: Miasta Golubia-Dobrzynia i Gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Zbójno i Ciechocin.  W spotkaniu wzięli udział uczniowie, pedagodzy, nauczyciele 

Jak zniechęcić młodzież do podejmowania ryzykownych zachowań ? Czym objawia się używanie dopalaczy? Jak postępować w przypadku informacji o zażyciu takiego środka? Gdzie szukać pomocy?. Na te pytania i inne udzielane były odpowiedzi przez prelegentów spotkania: Iwonę Malinowską Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu - Dobrzyniu, Adama Kumkowskiego z Komendy Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Pawła Szopińskiego z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W ramach akcji młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu pod kierunkiem p. Beaty Ślążak oraz p. Beaty Stawskiej przygotowała  hasła nawołujące do rezygnacji z używek oraz spektakl „Tolerancja, narkomania i AIDS”. Uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Marty  Malinowskiej przygotowali poczęstunek dla uczestników.  Na zakończenie nastąpiło przekazanie czarno-białego komiksu „Mocarz”  opowiadającego w sposób przystępny i zrozumiały dla młodzieży historie o chłopaku, który sięgnął po dopalacze. W ramach konkursu „Gazety Pomorskiej” uczniowie mogą  stworzyć jego kontynuację. Najlepsza praca zostanie opublikowana na łamach gazety. 
 

Serdeczne podziękowania dla dyrektora Artura Niklewicza i pracowników Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu za pomoc w organizacji. 

 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
 • Stop Dopalaczom
Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Portal Aktywna Wieś
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę