Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 21 października 2017

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu, zwołanej w dniu 29 września 2016 r., władze samorządu dokonały uroczystego wręczenia stypendiów uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński. Uroczystość związana była z wprowadzoną w roku ubiegłym inicjatywą finansowego wsparcia wyróżniającej się młodzieży. Zgodnie z założeniem podjętej uchwały, wprowadzone stypendia miały na celupromowaniei wspieranie uzdolnionych uczniów oraz motywowanie ich do ponadprogramowej, wytężonej nauki.

            Spośród złożonych wniosków, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego Komisja Stypendialna przyznała łącznie 10 jednorazowych stypendiów  dla uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli tytuł laureata konkursu przedmiotowego szczebla powiatowego, wojewódzkiego bądź ogólnopolskiego.Przyznane stypendia kształtowały się w kwocie od 300,00 do 1.000,00 zł,  w zależności  od szczebla osiągniętych wyników.

            W ramach powyższego wyróżnionych zostało ośmioro uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu:

- Iwona Bruzdowska – laureatka konkursu szczebla wojewódzkiego,

- Szymon Klonowski – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,

-Zuzanna Kwiatkowska – laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

-Bartosz Laskowski – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Natalia Mężykowska – laureatka konkursu szczebla powiatowego,

- Łukasz Pieczka– laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Monika Podraza –laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Marcelina Sikora –laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

oraz dwoje uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu:

- Piotr Jachowski- laureat konkursu szczebla powiatowego,

- Jakub Pietrkiewicz – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego.

Z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego wyróżnieni uczniowie odebrali certyfikaty stypendialne wraz z dyplomami, natomiast rodzice stypendystów otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne.Ponadto okolicznościowe listy odebrali również dyrektorzy szkół oraz nauczyciele prowadzący stypendystów Pani Justyna Radzimińska, Pani Beata Śliżak,Pani Joanna Śniegowska, Pan Marek Beyger oraz Pan Rafał Szynkiewicz.

            Wszystkim Stypendystom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz satysfakcjiz podejmowanych działań.

 

Autor: Agnieszka Malon

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę