Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 października 2017

Imieniny

Filipa, Kordiana, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Nr pokoju Pracownik Nazwa Wydziału / stanowisko e-mail
S1 Rafał Karaszewski Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl
S1 Roger Żebrowski Wydział Techniczno-Inwestycyjny r.zebrowski@golub-dobrzyn.com.pl
S1 Martyna Malinowska Wydział Techniczno-Inwestycyjny m.malinowska@golub-dobrzyn.com.pl
S2

Emilia Pęcak

Marta Cedro

Sekretariat sekretariat@powiatgolub-dobrzyn.pl
S3

Marcin Nowak

Bartłomiej Arentowicz

Biuro Informatyki, Bezpiczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego

 

informatyk@golub-dobrzyn.com.pl

b.arentowicz@golub-dobrzyn.com.pl

S3 Krzysztof Skrzyniecki Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego kryzys@golub-dobrzyn.com.pl
S4 Weronika Pietruszyńska Biuro Podawcze, Promocja w.pietruszynska@golub-dobrzyn.com.pl
S5 Ewa Masternak, Krzysztof Śmigielski Biuro Rady

e.masternak@golub-dobrzyn.com.pl; 

k.smigielski@golub-dobrzyn.com.pl

S8 Monika Ciechanowska

Kadry

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl

rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl

S8 Hanna Kończalska Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych konczalska@golub-dobrzyn.com.pl
S9 Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oswiata@golub-dobrzyn.com.pl
S9 Sylwia Boniecka Wydział Oświaty i Spraw Społecznych s.boniecka@golub-dobrzyn.com.pl
S10

Agnieszka Malon

Biuro Rady biurorady@golub-dobrzyn.com.pl
S12 Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl
S11 Anna Górna-Hossa Kierownik Wydziału Organizacyjnego a.gorna-hossa@golub-dobrzyn.com.pl
S13 Ewa Cybulska Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl
S13 Paulina Stasiak W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska p.stasiak@golub-dobrzyn.com.pl
S14 Małgorzata Quaium W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska m.quaium@golub-dobrzyn.com.pl
S15 Wojciech Cieszyński W. Architektury i Budownictwa w.cieszynski@golub-dobrzyn.com.pl
S15 Agnieszka Celmer W. Architektury i Budownictwa a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl
S15 Anita Chlebowska W. Architektury i Budownictwa a.chlebowska@golub-dobrzyn.com.pl
S16 Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy j.kuzminski@golub-dobrzyn.com.pl
S17 Anna Bolewska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami a.bolewska@golub-dobrzyn.com.pl
S17 Marta Makowska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami m.makowska@golub-dobrzyn.com.pl
S17

Joanna Brzozowska

Joanna Skowron

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

j.brzozowska@golub-dobrzyn.com.pl

j.skowron@golub-dobrzyn.com.pl

S19 Przemysław Karwaszewski Kierownik PODGiK p.karwaszewski@golub-dobrzyn.com.pl
S19 Adam Dołęgowski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a.dolegowski@golub-dobrzyn.com.pl;
S20 Paweł Warszewski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej p.warszewski@golub-dobrzyn.com.pl
S21 Agnieszka Chmielewska, Emilia Piotrowska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami a.chmielewska@golub-dobrzyn.com.pl; e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl
SK1 Anna Lebowska Kierownik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg a.lebowska@golub-dobrzyn.com.pl
SK3 Wiesława Kocińska, Anna Górska W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów w.kocinska@golub-dobrzyn.com.pl;a.gorska@golub-dobrzyn.com.pl;
SK4 Karolina Gumowska W. Komunikacji Transportu i Dróg, prawa jazdy k.gumowska@golub-dobrzyn.com.pl
SK4 Małgorzta Kwiatkowska, Katarzyna Wieluńska W. Komunikacji Transportu i Dróg, Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców m.kwiatkowska@golub-dobrzyn.com.pl; k.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl
SF1 Małgorzata Chojnacka Skarbnik m.chojnacka@golub-dobrzyn.com.pl
SF1 Zbigniew Szyjkowski Główny Księgowy z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl
SF2 Wioletta Tucholska Wydział Finansowy w.tucholska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Mariola Romańczuk Wydział Finansowy m.romanczuk@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Edwarda Kozłowska Wydział Finansowy e.kozlowska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Elżbieta Chojnicka Wydział Finansowy e.chojnicka@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Magdalena Klejnowska Wydział Finansowy m.klejnowska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Kinga Dzikowska Wydział Finansowy k.dzikowska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Mariola Piórkowska Wydział Finansowy m.piorkowska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Monika Wieluńska Wydział Finansowy m.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę