Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 kwietnia 2018

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Nr pokoju Pracownik Nazwa Wydziału / stanowisko e-mail
S1 Rafał Karaszewski Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl
S1 Roger Żebrowski Wydział Techniczno-Inwestycyjny r.zebrowski@golub-dobrzyn.com.pl
S1 Martyna Malinowska Wydział Techniczno-Inwestycyjny m.malinowska@golub-dobrzyn.com.pl
S2

Emilia Pęcak

Sekretariat sekretariat@powiatgolub-dobrzyn.pl
S3

Marcin Nowak

Bartłomiej Arentowicz

Biuro Informatyki, Bezpiczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego

 

informatyk@golub-dobrzyn.com.pl

b.arentowicz@golub-dobrzyn.com.pl

S3 Krzysztof Skrzyniecki Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego kryzys@golub-dobrzyn.com.pl
S4 Weronika Pietruszyńska Biuro Podawcze, Promocja w.pietruszynska@golub-dobrzyn.com.pl
S5 Ewa Masternak, Krzysztof Śmigielski Biuro Rady

e.masternak@golub-dobrzyn.com.pl; 

k.smigielski@golub-dobrzyn.com.pl

S8 Monika Ciechanowska

Kadry

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl

rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl

S8 Hanna Kończalska Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych konczalska@golub-dobrzyn.com.pl
S9 Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oswiata@golub-dobrzyn.com.pl
S9 Grażyna Jaworska Wydział Oświaty i Spraw Społecznych g.jaworska@golub-dobrzyn.com.pl
S10

Agnieszka Malon

Biuro Rady biurorady@golub-dobrzyn.com.pl
S12 Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl
S11 Anna Górna-Hossa Kierownik Wydziału Organizacyjnego a.gorna-hossa@golub-dobrzyn.com.pl
S13 Ewa Cybulska Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl
S13 Paulina Stasiak W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska p.stasiak@golub-dobrzyn.com.pl
S14 Małgorzata Quaium W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska m.quaium@golub-dobrzyn.com.pl
S15 Wojciech Cieszyński W. Architektury i Budownictwa w.cieszynski@golub-dobrzyn.com.pl
S15 Agnieszka Celmer W. Architektury i Budownictwa a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl
S15 Anita Chlebowska W. Architektury i Budownictwa a.chlebowska@golub-dobrzyn.com.pl
S16 Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy j.kuzminski@golub-dobrzyn.com.pl
S17 Anna Bolewska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami a.bolewska@golub-dobrzyn.com.pl
S17 Marta Makowska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami m.makowska@golub-dobrzyn.com.pl
S17

Joanna Brzozowska

Joanna Skowron

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

j.brzozowska@golub-dobrzyn.com.pl

j.skowron@golub-dobrzyn.com.pl

S19 Przemysław Karwaszewski Kierownik PODGiK p.karwaszewski@golub-dobrzyn.com.pl
S19 Adam Dołęgowski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a.dolegowski@golub-dobrzyn.com.pl;
S20 Paweł Warszewski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej p.warszewski@golub-dobrzyn.com.pl
S21 Agnieszka Chmielewska, Emilia Piotrowska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami a.chmielewska@golub-dobrzyn.com.pl; e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl
SK1 Anna Lebowska Kierownik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg a.lebowska@golub-dobrzyn.com.pl
SK3 Wiesława Kocińska, Anna Górska W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów w.kocinska@golub-dobrzyn.com.pl;a.gorska@golub-dobrzyn.com.pl;
SK4 Karolina Gumowska W. Komunikacji Transportu i Dróg, prawa jazdy k.gumowska@golub-dobrzyn.com.pl
SK4 Małgorzta Kwiatkowska, Katarzyna Wieluńska W. Komunikacji Transportu i Dróg, Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców m.kwiatkowska@golub-dobrzyn.com.pl; k.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl
SF1 Małgorzata Chojnacka Skarbnik m.chojnacka@golub-dobrzyn.com.pl
SF1 Zbigniew Szyjkowski Główny Księgowy z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl
SF2 Wioletta Tucholska Wydział Finansowy w.tucholska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Mariola Romańczuk Wydział Finansowy m.romanczuk@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Edwarda Kozłowska Wydział Finansowy e.kozlowska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Elżbieta Chojnicka Wydział Finansowy e.chojnicka@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Magdalena Klejnowska Wydział Finansowy m.klejnowska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Kinga Januszewska Wydział Finansowy k.januszewska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Mariola Piórkowska Wydział Finansowy m.piorkowska@golub-dobrzyn.com.pl
SF3 Monika Wieluńska Wydział Finansowy m.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl
Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.03.2018

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2018r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2018, znak: AB.6740.9.485.2017.Cwoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę