Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 października 2017

Imieniny

Filipa, Kordiana, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
2015.02.27
Ogłoszenie Zarządu Powiatu o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 5.
Zaproszenie na VIII Sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2015.02.20
Zaproszenie na VIII Sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Informujemy, że w dniu 26 lutego 2015 roku, godz. 15.00 w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji.
Szafarnia zaprasza do wspólnego świętowania 205. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
2015.02.19
Szafarnia zaprasza do wspólnego świętowania 205. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania 205. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. W piątek 27 lutego odbędzie się premiera filmu Wakacje z Chopinem zrealizowanego w ramach projektu Wakacje z Chopinem oraz spotkanie z reżyser filmu Teresą Kudybą, cenioną dziennikarką i producentką telewizyjną, laureatką licznych nagród. Na projekcję zapraszamy do Sali Konferencyjnej w Osadzie Karbówko (Elgiszewo 37) o godzinie 19.00. Wstęp wolny!
Impresje poetyckie Chopinowi dedykowane
2015.02.19
Impresje poetyckie Chopinowi dedykowane
W niedzielę 22 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy na Impresje poetyckie Chopinowi dedykowane przygotowane przez Grupę POEZJO, którą tworzą: Magdalena Cybulska-Stasiak (recytacja), Violetta Struczyńska (śpiew), Dariusz Jaskólski (śpiew, gitara).
Aktualizacja bazy NGO - Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2015.02.19
Aktualizacja bazy NGO - Informacja dla organizacji pozarządowych  działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

W związku z aktualizacją bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wypełnienie ankiety aktualizacyjnej załączonej poniżej. Dane uzyskane na podstawie niniejszej ankiety wykorzystywane będą przez komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Powiatu do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

1) informowania o konkursach, konsultacjach społecznych i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w  Golubiu-Dobrzyniu,

2) konsultowania projektu rocznego programu współpracy o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

3) konsultowania programów wieloletnich strategii powiatowych oraz innych projektów dokumentów istotnych dla sektora pozarządowego,

4) organizowania spotkań właściwych merytorycznie Wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu z przedstawicielami organizacji w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji ocen w zakresie wzajemnej współpracy.

Spotkanie reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2015.02.19
Spotkanie reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
W dniu 17 stycznia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło sie kolejne spotkanie władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego powiatu. Organizatorem spotkania nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim było Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok. W spotkaniu uczestniczyli Pan Franciszek Gutowski - wicestarosta golubsko-dobrzyński, Panie Małgorzata Mierzejewska oraz Urszula Skrzeszewska – delegatki powiatu w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacji Pozarządowych, pracownicy jednostek samorządowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2015.02.16
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zgospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015.02.16
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2015 roku przez organizacje pozarządowe ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 r.
2015.02.16
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r. do godz. 15:00.
„Kraina OZA” - innowacyjna platforma internetowa dla osób z autyzmem
2015.02.16
„Kraina OZA” - innowacyjna platforma internetowa dla osób z autyzmem
Fundacja Wspólnota Nadziei utworzyła pierwszą w Polsce, innowacyjną platformę internetową „Kraina OZA” dla osób z autyzmem. Powstała ona w wyniku Projektu Innowacyjnego pt. „Edu-Autyzm”, którego celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Platforma składa się z dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę