Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Ważne zmiany w ustawie o stowarzyszeniach
2015.11.08
Ważne zmiany w ustawie o stowarzyszeniach
Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach trafiła do Sejmu z inicjatywy byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Najważniejszą zmianą w niej zawartą jest zmniejszenie ustawowego wymogu liczby osób zakładających rejestrową formę prawną organizacji. Zamiast 15-tu, będzie potrzebnych do tego tylko 7 osób. Ponadto ustawa nadaje stowarzyszeniom zwykłym ułomną osobowość prawną, dzięki czemu będą mogły one korzystać m.in. z różnych źródeł finansowania.
Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Toruń 24-25 listopada 2015 r.
2015.11.03
Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Toruń 24-25 listopada 2015 r.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 24-25 listopada br. w Toruńskim Parku Technologicznym. W ramach tegorocznej edycji przedsiębiorcy otrzymają dużą dawkę wiedzy na temat umiędzynarodawiania ich działalności.
VII edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw
2015.10.09
VII edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw organizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Ideą konkursu jest wyłonienie i promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w trzech kategoriach: innowacyjna technologia, innowacyjny produkt lub innowacyjna usługa.
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2016
2015.10.06
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2016
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, przyjętego uchwałą Nr 34/81/15 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 05.10.2015 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.
2015.09.15
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.
Starosta Golubsko-Dobrzyński zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy powiatu golubsko-dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 30 września br.
Ogłoszenie o konkursie FIO 2016
2015.09.09
Ogłoszenie o konkursie FIO 2016
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015
2015.09.09
Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin rejestracji wniosków: do 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów służących rozwojowi u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Konkurs - rozwój lokalny w miastach
2015.09.09
Konkurs - rozwój lokalny w miastach
W dniu 28.08.2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze dla organizacji pozarządowych, chcących zaangażować się w tworzenie strategii rozwoju lokalnego (LSR) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Pomoc ta będzie służyła budowaniu potencjału, szkoleniu
i tworzeniu sieci kontaktów, a jej efektem będzie opracowanie dla każdego z miast Lokalnej Strategii Rozwoju.
Projekt Założeń do Programu Wspólpracy MKiDN z NGO
2015.09.09
Projekt Założeń do Programu Wspólpracy MKiDN z NGO
W ostatnim tygodniu sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowując się do tych zmian, od kilku miesięcy, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z MKIDN realizuje projekt "Programy dla zmiany"
Tłok zaprasza na bezpłatne szkolenie z ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej
2015.09.01
Tłok zaprasza na bezpłatne szkolenie z ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK ma przyjemność zaprosić na BEZPŁATNE SZKOLENIA W ZAKRESIE: PODSTAW EKONOMII SPOŁECZNEJ I SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ. Szkolenia odbędą się w: WĄBRZEŹNIE 8.09.2015r., GOLUBIU-DOBRZYNIU 9.09.2015r., BRODNICY 17.09.2015r.
Nie marnuj szansy na zbieranie pieniędzy dla Twojej organizacji!
2015.08.19
Nie marnuj szansy na zbieranie pieniędzy dla Twojej organizacji!
Fundacja FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele uruchomiła platformę Fanimani.pl. Dzięki temu serwisowi możesz pomagać robiąc zakupy online. Ty kupujesz wybraną rzecz u jednego z Partnerów (ponad 700 sklepów online) i wskazujesz organizację, którą chcesz wspierać. Następnie ten sklep internetowy przekazuje część swojego zysku na rzecz wskazanej organizacji. Dla Ciebie nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów. Zachęcamy wszystkie organizacje do korzystania z tego rodzaju wsparcia, a kupujących do zakupów online z wykorzystaniem plaformy.
Trwa nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie - szansa dla stowarzyszeń i fundacji.
2015.08.19
Trwa nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie - szansa dla stowarzyszeń i fundacji.
Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.
Konsultacje społeczne Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
2015.08.07
Konsultacje społeczne Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska biznesu mogą zgłaszać swoje uwagi do wstępnej wersji dokumentu w dniach od 7 do 21 sierpnia 2015 r.
„Lato Funduszy Europejskich” – działania edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy europejskich na lata 2014-2020
2015.08.05
„Lato Funduszy Europejskich”  – działania edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy europejskich na lata 2014-2020

Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki zaprasza przedsiębiorców z woj. kujawsko-pomorskiego na szkolenie w ramach projektu „Lato Funduszy Europejskich”. Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji oraz zapoznanie z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w warsztatach "Powiat na weekend"
2015.08.04
Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w warsztatach "Powiat na weekend"
Jesteś mieszkańcem powiatu golubsko-dobrzyńskiego? Znasz ciekawe miejsca w okolicy? Chcesz wspólnie z nami stworzyć przewodnik opisujący propozycje tras pokazujące ciekawe miejsca w powiecie? Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w dniu 11 sierpnia br. o godz. 16.00 w warsztatach "Powiat na weekend".
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Oferty PUP
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę