Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2016.04.21
Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 wraz z przyznaną  kwotą dofinansowania przyjęte uchwałą Nr 53/124/16 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Wykaz ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2016 posiadających uchybienia formalne
2016.04.01
Wykaz ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2016 posiadających uchybienia formalne
Zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym zał. Nr 1 do Uchwały nr 49/114/16 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016r. dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej http://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 8 kwietnia 2016 r. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu - pok. nr S3, (Biuro Podawcze - parter) Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”
2016.03.21
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”
Uprzejmie informujemy, iż Powiat Golubsko-Dobrzyński bierze udział w cyklu spotkań informacyjno-promocyjnych, dotyczących wsparcia województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkań zostaną przedstawione możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu w 2016 roku, dostępnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Rodzynki z Pozarządówki IX edycja
2016.03.09
Rodzynki z Pozarządówki IX edycja
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już IX edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.
Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 10 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Poniżej przypominamy warunki regulaminowe:
Konkurs „Wieś na weekend 2016”
2016.03.07
Konkurs „Wieś na weekend 2016”
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  zaprasza organizacje i instytucje, mające osobowość prawnądo udziału w konkursie  na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem organizacji imprez jest aktywizacja mieszkańców wsi i podejmowanie inicjatyw, służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, w terminie od 14 maja do 16 października br.
Zaproszenie do komisji konkursowej
2016.02.26
Zaproszenie do komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2016 roku przez organizacje pozarządowe ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 r.
2016.02.26
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania osób starszych i niepełnosprawnych. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie od 26 lutego 2016 r.  do 18 marca 2016 r. do godz. 15:30
Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działających w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2016.02.15
Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działających w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Przypominamy, że każdy podatnik (osoba fizyczna) może zdecydować o przekazaniu 1% podatku, zamiast do budżetu państwa, na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Pamiętaj: 1% podatku może przekazać każda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku dochodowego (uzyskująca przychody z wynagrodzeń, rent, emerytur itp.), w tym również prowadzący działalność gospodarczą i opodatkowani według zasad ogólnych, w formie ryczałtu oraz według stawki liniowej 19%. Dzięki temu mechanizmowi możesz sam decydować, na jakie konkretne cele społeczne chcesz przeznaczyć 1% swojego podatku należnego państwu, to Ty sam możesz zadecydować gdzie trafią te pieniądze!
Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES informuje o naborze do Programu Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
2016.02.11
Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES informuje o naborze do Programu Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza twórców, stowarzyszenia i handlowców do wystawienia się na Jarmarku Wielkanocnym
2016.02.04
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza twórców, stowarzyszenia i handlowców do wystawienia się na Jarmarku Wielkanocnym
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w siedzibie Oddziału w Przysieku koło Torunia
w sobotę 19 marca 2016 roku w godz. 10–15. Celem Jarmarku jest promowanie lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego z Wielkanocą oraz rękodzieła i sztuki ludowej.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
2016.01.25
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które są nastawione na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego
2016.01.14
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego
Do dnia 30.01.2016 r. Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Inicjuj z FIO".
Od stycznia 2016r. zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
2015.12.30
Od stycznia 2016r. zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ogólnopolski system ma zagwarantować nieodpłatny dostęp do profesjonalnej usługi prawnej na poziomie lokalnym poprzez zniesienie bariery finansowej. Również w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim działalność rozpoczną dwa punkty darmowej pomocy prawnej.
Spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli"
2015.12.23
Spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli"
Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 19 stycznia w Toruniu.
Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018 dla organizacji pozarządowych.
2015.12.17
Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018 dla organizacji pozarządowych.
Ruszył nabór ofert w 19 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Konkursy dotyczą realizacji przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Część z nich to zadania wieloletnie.
Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę