Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 23 lutego 2019

Imieniny

Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Zaproszenie do komisji konkursowej
2016.02.26
Zaproszenie do komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2016 roku przez organizacje pozarządowe ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 r.
2016.02.26
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania osób starszych i niepełnosprawnych. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie od 26 lutego 2016 r.  do 18 marca 2016 r. do godz. 15:30
Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działających w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2016.02.15
Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działających w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Przypominamy, że każdy podatnik (osoba fizyczna) może zdecydować o przekazaniu 1% podatku, zamiast do budżetu państwa, na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Pamiętaj: 1% podatku może przekazać każda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku dochodowego (uzyskująca przychody z wynagrodzeń, rent, emerytur itp.), w tym również prowadzący działalność gospodarczą i opodatkowani według zasad ogólnych, w formie ryczałtu oraz według stawki liniowej 19%. Dzięki temu mechanizmowi możesz sam decydować, na jakie konkretne cele społeczne chcesz przeznaczyć 1% swojego podatku należnego państwu, to Ty sam możesz zadecydować gdzie trafią te pieniądze!
Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES informuje o naborze do Programu Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
2016.02.11
Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES informuje o naborze do Programu Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza twórców, stowarzyszenia i handlowców do wystawienia się na Jarmarku Wielkanocnym
2016.02.04
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza twórców, stowarzyszenia i handlowców do wystawienia się na Jarmarku Wielkanocnym
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w siedzibie Oddziału w Przysieku koło Torunia
w sobotę 19 marca 2016 roku w godz. 10–15. Celem Jarmarku jest promowanie lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego z Wielkanocą oraz rękodzieła i sztuki ludowej.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
2016.01.25
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które są nastawione na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego
2016.01.14
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego
Do dnia 30.01.2016 r. Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Inicjuj z FIO".
Od stycznia 2016r. zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
2015.12.30
Od stycznia 2016r. zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ogólnopolski system ma zagwarantować nieodpłatny dostęp do profesjonalnej usługi prawnej na poziomie lokalnym poprzez zniesienie bariery finansowej. Również w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim działalność rozpoczną dwa punkty darmowej pomocy prawnej.
Spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli"
2015.12.23
Spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli"
Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 19 stycznia w Toruniu.
Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018 dla organizacji pozarządowych.
2015.12.17
Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018 dla organizacji pozarządowych.
Ruszył nabór ofert w 19 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Konkursy dotyczą realizacji przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Część z nich to zadania wieloletnie.
Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
2015.12.15
Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 37/87/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęły trzy oferty. Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 40/94/15 z dnia 25 listopada 2015r. Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na posiedzeniu dnia 10 grudnia 2015r. dokonała oceny złożonych ofert i sporządziła protokół. Następnie Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu propozycję wyboru oferty w celu rozstrzygnięcia konkursu.
Spotkania informacyjne pn. "Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego"
2015.12.12
Spotkania informacyjne pn. "Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego"
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu, jakie mogą uzyskać potencjalni beneficjenci z funduszy europejskich. Na spotkaniu konsultanci szczegółowo omówią Regionalny Program dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2015 rok oraz planowane konkursy na rok 2016.
Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
2015.11.27
Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza w dniu 8 grudnia w godz. od 10.00 do 18.00 na Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w latach 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Golubiu-Dobrzyniu
2015.11.17
Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w latach 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Golubiu-Dobrzyniu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne: "Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w latach 2014 - 2020". Spotkanie informacyjne skierowane będzie do przedstawicieli NGO. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w programach krajowych i inicjatywach KE.
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015.11.16
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę