Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

„Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako prawna forma realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. PPP w kontekście Funduszy Europejskich”
2013.09.18
Zachęcamy do udziału w konferencji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako prawna forma realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. PPP w kontekście Funduszy Europejskich”, organizowanej wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się 26 września 2013 r. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską.
„Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” - kolejny nabór PTE na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2013.09.18
„Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” - kolejny nabór PTE na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL.
Urząd Marszałkowski zaprasza na dyskusję o współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
2013.09.18
Urząd Marszałkowski zaprasza na dyskusję o współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do dyskusji nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.
Ruszyły konsultacje programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
2013.09.18
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 11 września 2013 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - edycja II
2013.09.10
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - edycja II
Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków do drugiej edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został wydłużony do 30 września br.
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z komponentem ponadnarodowym – konkurs 1/POKL/9.2/E.1.1/2013
2013.07.26
Powiat Golubsko – Dobrzyński, działając zgodnie z art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
Zaproszenie na konsultacje ws. projektu Strategii województwa do roku 2020
2013.07.02
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa do roku 2020.
Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2013 r., w godz. 15:00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio I p.
Rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań publicznych samorządu powiatowego w roku 2013
2013.06.24
Rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań publicznych samorządu powiatowego w roku 2013
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013
Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na Nordic Walking i wycieczkę do Żelazowej Woli
2013.06.11
Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na Nordic Walking i wycieczkę do Żelazowej Woli

Uwaga Seniorzy!

Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje:

- imprezę sportowo-rekreacyjną Nordic-walking dofinansowaną przez Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu w terminie 29 czerwca (sobota) o godz. 10.00. Miejsce zbiórki uczestników - plac za stadionem miejskim. Wygrać można cenne nagrody, dla wszystkich uczestników przewidziano posiłek energetyczny. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 czerwca br. pod nr tel 56 682 16 90.

 - wycieczkę śladami Fryderyka Chopina do Żelazowej Woli i Warszawy dofinansowaną orzez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wyjazd 14.08.2013. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 czerwca br. pod nr tel 56 682 16 90.

Informacja dot. uchybień formalnych w ramach konkursu nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych
2013.05.20
Informacja dot. uchybień formalnych w ramach konkursu nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych
Wykaz ofert, posiadających uchybienia formalne możliwe do usunięcia, złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego konkursu nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych. Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2013r.
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej
2013.04.15
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
2013.04.15
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dnia 11 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę Nr 83/189/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
Spotkanie informacyjne - 7.2.2 PO KL
2013.03.20
Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL. Szczegóły spotkania:Toruń - 7.2.2 PO KL - 22.03.2013 (piątek), od godz. 9.00 (rejestracja od godz. 8.30) Regionalny Ośrodek EFS, Plac św. Katarzyny 9.
Szkolenia „III sektor z 3 perspektyw”
2013.03.13
Szkolenia „III sektor z 3 perspektyw”
W dniu 12 marca br. w hotelu Vabank w Golubiu -Dobrzyniu odbyło się pierwsze z cyklu trzech spotkań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń oraz klubów sportowych. Szkolenie z uwagi na duże zainteresowanie odbyło się w dwóch grupach z podziałem na dwie części: pierwsza prowadzona przez p. Lucynę Kempińską dotyczyła sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych, druga część prowadzona przez radcę prawnego p. Piotra Rzepkę wiązała się z prawnym aspektem podmiotów akademii społecznej.
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja
2013.03.11
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
· organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
· podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja konkursu.
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Oferty PUP
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę