Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w pracy komisji konkursowych
2013.11.14
Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w pracy  komisji konkursowych
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy do zgłaszania się do pracy w komisji konkursowej dotyczącej w/w konkursu.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2013.11.14
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 13 listopada 2013 r. podjął uchwałę Nr 99/219/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu” w latach 2014–2016
Weź udział w badaniu i odbierz „Podręcznik działań w Internecie dla NGO”
2013.11.05
Weź udział w badaniu i odbierz „Podręcznik działań w Internecie dla NGO”
Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska” prowadzi badanie ankietowe nt. wykorzystywania nowych technologii przez polskie organizacje pozarządowe. Jest to pierwsze tak szczegółowe badanie o zasięgu ogólnopolskim, a jego wyniki zostaną opublikowane i udostępnione na wolnej licencji z końcem bieżącego roku.
Czy organizacja pozarządowa może zarabiać. Obejrzyj film!
2013.10.30
Czy organizacja pozarządowa może zarabiać. Obejrzyj film!
Fundacje i stowarzyszenia często opierają się tylko na pracy społecznej. Czy mogąjednak pobierać opłaty za swoje usługi? Na jakich zasadach prowadzą działalność gospodarczą, a na jakich działalność odpłatną pożytku publicznego? Informacje o tym znajdziesz w filmie edukacyjnym.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swoich usług
2013.10.18
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swoich usług
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim oferuje: wsparcie w zakładaniu spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych, inkubator ekonomii społecznej. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest realizowany na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego od 1 sierpnia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia
Sprawozdanie z konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2014.
2013.10.18
Sprawozdanie z konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2014.
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2013 r. zakończyły się konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Plebiscyt "Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego"
2013.10.03
Plebiscyt "Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego"
Zapraszamy do udziału w plebiscycie "Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego", współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski i wydawnictwo "Express Media".Zgłoszenia są przyjmowane od 1 do 20 października.
Konsultacje społeczne do Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013.09.30
Konsultacje społeczne do Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
W dniu 20 września 2013 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę Nr 96/215/13 w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako prawna forma realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. PPP w kontekście Funduszy Europejskich”
2013.09.18
Zachęcamy do udziału w konferencji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako prawna forma realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. PPP w kontekście Funduszy Europejskich”, organizowanej wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się 26 września 2013 r. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską.
„Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” - kolejny nabór PTE na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2013.09.18
„Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” - kolejny nabór PTE na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL.
Urząd Marszałkowski zaprasza na dyskusję o współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
2013.09.18
Urząd Marszałkowski zaprasza na dyskusję o współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do dyskusji nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.
Ruszyły konsultacje programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
2013.09.18
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 11 września 2013 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - edycja II
2013.09.10
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - edycja II
Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków do drugiej edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został wydłużony do 30 września br.
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z komponentem ponadnarodowym – konkurs 1/POKL/9.2/E.1.1/2013
2013.07.26
Powiat Golubsko – Dobrzyński, działając zgodnie z art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
Zaproszenie na konsultacje ws. projektu Strategii województwa do roku 2020
2013.07.02
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa do roku 2020.
Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2013 r., w godz. 15:00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio I p.
Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Oferty PUP
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę