Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 23 lutego 2019

Imieniny

Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Spotkanie informacyjne - 7.2.2 PO KL
2013.03.20
Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL. Szczegóły spotkania:Toruń - 7.2.2 PO KL - 22.03.2013 (piątek), od godz. 9.00 (rejestracja od godz. 8.30) Regionalny Ośrodek EFS, Plac św. Katarzyny 9.
Szkolenia „III sektor z 3 perspektyw”
2013.03.13
Szkolenia „III sektor z 3 perspektyw”
W dniu 12 marca br. w hotelu Vabank w Golubiu -Dobrzyniu odbyło się pierwsze z cyklu trzech spotkań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń oraz klubów sportowych. Szkolenie z uwagi na duże zainteresowanie odbyło się w dwóch grupach z podziałem na dwie części: pierwsza prowadzona przez p. Lucynę Kempińską dotyczyła sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych, druga część prowadzona przez radcę prawnego p. Piotra Rzepkę wiązała się z prawnym aspektem podmiotów akademii społecznej.
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja
2013.03.11
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
· organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
· podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja konkursu.
Rodzynki z pozarządówki 2013
2013.03.07
Rodzynki z pozarządówki 2013
Rusza VI edycja konkursu o nagrodę marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki” na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk.
Starostwo Powiatowe zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych.
2013.03.04
Starostwo Powiatowe zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych.
Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w mini-szkoleniach „III sektor z 3 perspektyw” organizowanych przez Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, które dzięki środkom z Unii Europejskiej są całkowicie bezpłatne dla uczestników.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
2012.12.27
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 71/155/12 z dnia 20 listopada 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu".
SEMINARIUM "INNOWACYJNOŚĆ DZIAŁAŃ - SZANSA CZY KONIECZNOŚĆ DLA REGIONALNEGO RYNKU PRACY ?"
2012.12.11
Realizatorzy projektu „50+ doświadczenie” serdecznie zapraszają na seminarium tematyczne pt. "Innowacyjność działań - szansa czy konieczność dla regionalnego rynku pracy?" które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 r. w godz. 10.30-14.30 w Hotel RAD, ul. Chełmińska 144; 86-300 Grudziądz.
Zbiórki publiczne. Organizacje apelują do Ministra Finansów – dołącz, to ważne !
2012.12.11
Fundacja Anioły Filantropii apeluje do wszystkich organizacji pozarządowych o dołączenie do grona sygnatariuszy listu otwartego do Ministerstwa Finansów w sprawie zbiórek publicznych. Państwa głos może pomóc w zahamowaniu zmian, które utrudnią dobroczynność i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Zaproszenie na spotkanie warsztatowe dot. otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych
2012.12.11
W imieniu Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2013 r. w godz. od 10.00 w sali nr 215 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2. Spotkanie dotyczyć będzie otwartych konkursów ofert nr 15/2013 pod nazwą:„REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz nr 17/2013 pod nazwą:„Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”
Zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na rok 2013 !
2012.12.11
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2013. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów.

Łącznie zostało ogłoszonych 17 konkursów w różnym zakresie.
Spotkanie informacyjne - jak wypełnić ofertę na konkurs w trybie pożytku publicznego
2012.11.27
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedstawicielstwo w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjne, którego tematem będzie wypełnianie oferty na konkurs w trybie pożytku publicznego.
Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w pracy komisji konkursowych
2012.11.23
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy do zgłaszania się do pracy w komisji konkursowej dotyczącej w/w konkursu.
Rekrutacja do projektu „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego”
2012.11.15
Rekrutacja do projektu „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego”
Projekt Fundacji Ekspert-Kujawy, to efekt wyniku w konkursie FIO 2012, ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oferta Fundacji Ekspert-Kujawy skierowana jest do lokalnych organizacji pozarządowych działających nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy, które mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć.
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Portal Aktywna Wieś
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę