Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Spotkanie inauguracyjne czwartej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2015.01.23
Spotkanie inauguracyjne czwartej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W dniu 20 stycznia br . w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie inauguracyjne czwartą kadencję Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród grona delegatów trzeciego sektora, Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentują: Pani Małgorzata Mierzejewska - Prezes Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej oraz Pani Urszula Bożena Skrzeszewska – Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Macikowa i Okolic”.
Kolejny otwarty konkurs ofert dla NGO
2015.01.23
Kolejny otwarty konkurs ofert dla NGO
Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. Termin do 27 lutego 2015r.
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015
2015.01.16
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP;podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł w ramach projektu "Inicjuj z FIO"!
2015.01.16
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł w ramach projektu "Inicjuj z FIO"!
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys.zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Inicjuj z FIO" realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.Nabór wniosków trwa od dnia 12.01.2015 do dnia 13.02.2015 r. Projekt "Inicjuj z Fio" jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Operatorem projektu dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest Ośrodek Tłok.
Zapraszamy na szkolenie z pisania projektów
2015.01.09
Zapraszamy na szkolenie z pisania projektów
W dniach 21-22.01.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z pisania projektów dla osób z powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego.
NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH - PRZYPOMINAMY
2014.12.18
NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH - PRZYPOMINAMY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z dniem 18 lipca 2014r. zniosło istniejący od 1933 r. obowiązek występowania do instytucji samorządowych o zgodę na zbiórkę publiczną.

Od tego momentu obywatele decydują o tym, komu, jakiej organizacji, na jaki cel przekazać swoje pieniądze. Państwo natomiast powinno tam, gdzie to konieczne, tworzyć ramy organizacyjne, by przeprowadzenie zbiórek odbywało się w sposób przejrzysty, taki, który pozwala na społeczną kontrolę, ale też popularyzuje tę formę dobroczynności.

Wybrano delegata Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2014.12.12
Wybrano delegata Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji w dniu 11 grudnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zanim dokonano wyboru nowych reprezentantów naszego regionu obecny na spotkaniu Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński p. Franciszek Gutowski oraz wykonująca obowiązki Sekretarza Powiatu p. Katarzyna Orłowska złożyli ustępującej delegatce Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego kadencji 2010-2014 Pani Magdalenie Miedzianowskiej podziękowania za społeczną pracę na rzecz naszego powiatu.
Informacja o spotkaniu ze Specjalistą Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Grudziądzu
2014.12.11
Informacja o spotkaniu ze Specjalistą Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Grudziądzu
W dniu 11 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu kolejny już raz dyżur pełnił Specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Grudziądzu. W ramach bezpłatnych konsultacji zainteresowane osoby mogły uzyskać odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich. Kolejny dyżur Specjalisty Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w tutejszym Urzędzie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 r. w godz. 9.00 – 11.00 – parter budynku, sala nr S 5.
Marszałkowskie otwarte konkursy ofert ogłoszone!
2014.12.11
Marszałkowskie otwarte konkursy ofert ogłoszone!
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią poszczególnych regulaminów i składania ofert.
E-PUNKT – pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego
2014.12.11
E-PUNKT – pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego
Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.
Handel elektroniczny jest branżą, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, szczególnie w Polsce, która jest europejskim jest liderem pod względem procentowego wzrostu wartości rynku. Pomimo znacznego potencjału nie jest to jednak branża łatwa. Jej funkcjonowanie jest bowiem uregulowane w wielu aktach prawnych.
Wybory delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2014.12.08
Wybory delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Urząd Marszałkowski w Toruniu przystąpił do prac mających na celu wybór członków kolejnej kadencji. Sejmik Organizacji Pozarządowych tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów, uzupełnieni przez organizacje sieciowe.

W związku z powyższym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Pl. 1000-lecia 25, sala nr S5 (Biuro Rady).
Granty na lokalne inicjatywy oddolne mieszkańców województwa – II edycja
2014.11.06
Granty na lokalne inicjatywy oddolne mieszkańców województwa – II edycja
Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUCJ Z FIO” przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na spotkania informacyjne ws. grantów.
Fundusze europejskie dla przedsiębiorczych
2014.10.23
Fundusze europejskie dla przedsiębiorczych
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych 4 listopada 2014 r. w Grudziądzu, Hotel RAD, ul. Chełmińska 144, godz. 11.00 - 15.00. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej: pracujących, bezrobotnych oraz nauczycieli i pracowników oświaty, którzy utracili pracę po 31 grudnia 2012 r. lub zatrudnionych na czas określony albo umowę o zastępstwo, zainteresowanych udziałem w projektach.
Konferencja Europejski Tydzień Kreatywności dla przedsiębiorców
2014.09.24
Konferencja Europejski Tydzień Kreatywności dla przedsiębiorców
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR) serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w konferencji Europejski Tydzień Kreatywności, która odbędzie się 28-29 października w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Toruńskim Parku Technologicznym. Po raz szósty święto sektora MŚP wita do województwa kujawsko-pomorskiego. TARR wraz ze współorganizatorami oraz partnerami kolejny raz zaproponuje profesjonalne wydarzenia, podczas których intensywnie promowane będą postawy przedsiębiorcze.
PROJEKT PROGRAMU "RAZEM BEZPICZNIEJ"
2014.09.24
PROJEKT PROGRAMU "RAZEM BEZPICZNIEJ"
Wojewoda Kujawsko-Pomorski informuje, że w IV kwartale br. na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zainicjowany zostanie proces mający na celu wyłonienie najlepszych projektów w zakresie zadań publicznych, których realizacja w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach programu "Razem bezpieczniej".
Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Oferty PUP
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę