Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 23 lutego 2019

Imieniny

Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Dyżur Konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego
2014.07.12
Dyżur Konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego
W dniu 17 lipca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu będzie pełnił dyżur Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Grudziądzu.

W ramach bezpłatnych konsultacji będzie można uzyskać odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Granty na oddolne działania lokalne
2014.06.13
Granty na oddolne działania lokalne

Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUCJ Z FIO” przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, adaptację lokalu, sprzęt biurowy. Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w dn. 16.06.2014 - 16.07.2014.

Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2014.05.07
Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014, zgodnie z uchwałą Nr 111/257/14 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 kwietnia 2014r.
Zaproszenie na wykłady Golubsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2014.04.08
Zaproszenie na wykłady Golubsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykłady, które wygłaszane będą zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
Rusza Punkt Konsultacyjno-Doradczy - pożyczki dla III sektora
2014.03.31
Rusza Punkt Konsultacyjno-Doradczy - pożyczki dla III sektora
Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Fundusz pożyczkowy szansą dla NGO – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego”.Realizatorami inicjatywy jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Toruniu.
Zaproszenie na spotkania z cyklu "Pełno spraw dla niepełnosprawnych"
2014.03.13
Zaproszenie na spotkania z cyklu "Pełno spraw dla niepełnosprawnych"
Kolejny raz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje spotkania informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”.Na jakie możliwości dofinansowania z Programu Kapitał Ludzki mogą liczyć niepełnosprawni będzie się można dowiedzieć podczas czterech spotkań, które w marcu odbędą się w regionie. Ilość miejsc jest ograniczona, więc warto zgłosić się już dziś.
Rekrutacja do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia!”
2014.03.13
Rekrutacja do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia!”
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza rekrutację do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia!”. Projekt „Od zwolnienia do samozatrudnienia!” adresowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.
Zaproszenie do komisji konkursowej
2014.03.11
Zaproszenie do komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2014 roku przez organizacje pozarządowe ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim - trwa rekrutacja
2014.03.10
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim - trwa rekrutacja
Szanowni Państwo, jeszcze tylko do soboty tj. do 15 marca do godz. 15.30 można składać wnioski rekrutacyjne na komputer z Internetem w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie golubsko-dobrzyńskim".
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 r.
2014.03.10
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
Obywatele dla Demokracji: rusza II edycja konkursu
2014.03.06
Obywatele dla Demokracji: rusza II edycja konkursu
Od 1 marca do 15 kwietnia organizacje mogą składać wnioski wstępne na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Zaktualizowany podręcznik i wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl W drugiej edycji konkursu na dotacje przeznaczono 9 mln. euro. Wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.
„Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, czyli dotacje do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kursy zawodowe
2014.03.04
„Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, czyli dotacje do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kursy zawodowe
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
Zaproszenie dla przedsiębiorców na cykl spotkań dot. nowych perspektyw finansowych Unii Europejskiej
2014.03.03
Zaproszenie dla przedsiębiorców na cykl spotkań dot. nowych perspektyw finansowych Unii Europejskiej
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ewa Rybińska zapraszają przedsiębiorców województwa na cykl spotkań pt. „Rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej”
RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI 2014 - VII edycja
2014.02.28
RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI 2014 - VII edycja
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił VII edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe "Rodzynki z pozarządówki". Składanie wniosków do 1 kwietnia 2014 r.
Bezpłatna konferencja nt. źródeł finansowania działalności gospodarczej ze środków europejskich
2014.02.25
Bezpłatna konferencja nt. źródeł finansowania działalności gospodarczej ze środków europejskich
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. wspólnie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji nt. źródeł finansowania działalności gospodarczej. Konferencja odbędzie się 27 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1).
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę