Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Informacja o uchybieniach formalnych w ofertach złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych
2015.03.17
Informacja o uchybieniach formalnych w ofertach złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych
Wykaz ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2015 posiadających uchybienia formalne.Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej http://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.
Aktualizacja bazy NGO - Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2015.02.19
Aktualizacja bazy NGO - Informacja dla organizacji pozarządowych  działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

W związku z aktualizacją bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wypełnienie ankiety aktualizacyjnej załączonej poniżej. Dane uzyskane na podstawie niniejszej ankiety wykorzystywane będą przez komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Powiatu do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

1) informowania o konkursach, konsultacjach społecznych i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w  Golubiu-Dobrzyniu,

2) konsultowania projektu rocznego programu współpracy o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

3) konsultowania programów wieloletnich strategii powiatowych oraz innych projektów dokumentów istotnych dla sektora pozarządowego,

4) organizowania spotkań właściwych merytorycznie Wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu z przedstawicielami organizacji w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji ocen w zakresie wzajemnej współpracy.

Spotkanie reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2015.02.19
Spotkanie reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
W dniu 17 stycznia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło sie kolejne spotkanie władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego powiatu. Organizatorem spotkania nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim było Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok. W spotkaniu uczestniczyli Pan Franciszek Gutowski - wicestarosta golubsko-dobrzyński, Panie Małgorzata Mierzejewska oraz Urszula Skrzeszewska – delegatki powiatu w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacji Pozarządowych, pracownicy jednostek samorządowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń.
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015.02.16
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2015 roku przez organizacje pozarządowe ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 r.
2015.02.16
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r. do godz. 15:00.
TŁOK zaprasza na spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2015.01.27
TŁOK zaprasza na spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok serdecznie zaprasza na spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Spotkanie odbędzie się dnia 17 lutego 2015r. (wtorek) w godzinach 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”
2015.01.27
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”. 

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Spotkanie inauguracyjne czwartej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2015.01.23
Spotkanie inauguracyjne czwartej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W dniu 20 stycznia br . w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie inauguracyjne czwartą kadencję Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród grona delegatów trzeciego sektora, Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentują: Pani Małgorzata Mierzejewska - Prezes Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej oraz Pani Urszula Bożena Skrzeszewska – Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Macikowa i Okolic”.
Kolejny otwarty konkurs ofert dla NGO
2015.01.23
Kolejny otwarty konkurs ofert dla NGO
Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. Termin do 27 lutego 2015r.
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015
2015.01.16
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP;podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł w ramach projektu "Inicjuj z FIO"!
2015.01.16
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł w ramach projektu "Inicjuj z FIO"!
Trwa nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys.zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Inicjuj z FIO" realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.Nabór wniosków trwa od dnia 12.01.2015 do dnia 13.02.2015 r. Projekt "Inicjuj z Fio" jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Operatorem projektu dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest Ośrodek Tłok.
Zapraszamy na szkolenie z pisania projektów
2015.01.09
Zapraszamy na szkolenie z pisania projektów
W dniach 21-22.01.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z pisania projektów dla osób z powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego.
NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH - PRZYPOMINAMY
2014.12.18
NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH - PRZYPOMINAMY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z dniem 18 lipca 2014r. zniosło istniejący od 1933 r. obowiązek występowania do instytucji samorządowych o zgodę na zbiórkę publiczną.

Od tego momentu obywatele decydują o tym, komu, jakiej organizacji, na jaki cel przekazać swoje pieniądze. Państwo natomiast powinno tam, gdzie to konieczne, tworzyć ramy organizacyjne, by przeprowadzenie zbiórek odbywało się w sposób przejrzysty, taki, który pozwala na społeczną kontrolę, ale też popularyzuje tę formę dobroczynności.

Wybrano delegata Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2014.12.12
Wybrano delegata Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji w dniu 11 grudnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zanim dokonano wyboru nowych reprezentantów naszego regionu obecny na spotkaniu Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński p. Franciszek Gutowski oraz wykonująca obowiązki Sekretarza Powiatu p. Katarzyna Orłowska złożyli ustępującej delegatce Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego kadencji 2010-2014 Pani Magdalenie Miedzianowskiej podziękowania za społeczną pracę na rzecz naszego powiatu.
Informacja o spotkaniu ze Specjalistą Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Grudziądzu
2014.12.11
Informacja o spotkaniu ze Specjalistą Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Grudziądzu
W dniu 11 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu kolejny już raz dyżur pełnił Specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Grudziądzu. W ramach bezpłatnych konsultacji zainteresowane osoby mogły uzyskać odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich. Kolejny dyżur Specjalisty Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w tutejszym Urzędzie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 r. w godz. 9.00 – 11.00 – parter budynku, sala nr S 5.
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Portal Aktywna Wieś
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę