Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 22 stycznia 2019

Imieniny

Wincentego, Anastazji, Anastazego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Podajemy numery wewnętrzne do poszczególnych Wydziałów w tut. Starostwie Powiatowym. Pełen wykaz prezentujemy w tabeli poniżej. Jednocześnie informujemy, że zostały uruchomione numery bezpośrednie do Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (nr bezpośredni: 56 683 24 32 lub 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn. 161, 171, 172) oraz do Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg (nr bezpośredni: 56 682 16 88 lub 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn.55-59, fax. 56 683 54 14).

Nr pokoju Nr wewnętrzny Pracownik Nazwa Wydziału / stanowisko
S1 91 Rafał Karaszewski

Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

S1 93 Martyna Malinowska Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Inspektor
S1 95 Roger Żebrowski Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Referent
S2 21 Franciszek Gutowski Starosta
S2 22,23

Kinga Pasternak

Sekretariat
S2 24 Danuta Malecka Wicestarosta
S3 81

Marcin Nowak

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
S3 82 Krzysztof Skrzyniecki

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

S3 83 Bartłomiej Arentowicz

Inspektor Ochrony Danych

S3 162 Joanna Zadylak Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
S4 41 Patrycja Wesołowska Biuro Podawcze, Promocja
S8 47

Monika Ciechanowska

Emilia Pęcak

Kadry, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

S9 112 Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia
S9 34 Weronika Pietruszyńska Wydział Oświaty i Zdrowia
S10 114 Kinga Kacprzykowska Biuro Rady
S10 114 Anna Rojek Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
S11 111 Anna Górna-Hossa Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
S11 111 Aneta Pietrzak Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
S12 121 Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu
S13 131 Ewa Cybulska Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S14 141

Małgorzata Quaium

W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S14 141 Beata Witkowska W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S15 109 Wojciech Cieszyński W. Architektury i Budownictwa
S15 108 Agnieszka Celmer

Kierownik Wydziału  Architektury i Budownictwa

S15 107 Anita Chlebowska W. Architektury i Budownictwa
S15 110

Michalina Więckowska

Paweł Cichowicz

W.Architektury i Budownictwa
S16 161 Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy
S17 171

Anna Bolewska

W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S17 172 Joanna Brzozowska, Joanna Skowron Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S19 191 Przemysław Karwaszewski Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S19 192,193 Adam Dołęgowski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S19 201 Paweł Warszewski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S20 151 Krzysztof Śmigielski, Sylwia Bormańska-Gadomska, Krzysztof Cerankowski Radcy Prawni
S21 50 Agnieszka Chmielewska, Emilia Piotrowska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S22 53,92

Hanna Kończalska

Łukasz Mazurkiewicz

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych
SK1 58 Anna Lebowska Kierownik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg
SK3 56

Wiesława Kocińska, Anna Zalewska, Anna Górska

W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów
SK3 59 Justyna Rumniak, Marta Kujawska W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów
SK4 55 Karolina Gumowska, Sandra Bożejewicz W. Komunikacji Transportu i Dróg, prawa jazdy
SK4 57 Katarzyna Wieluńska W. Komunikacji Transportu i Dróg, Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
SK5 115

Małgorzata Kwiatkowska

Anna Wołyńska

W. Komunikacji Transportu i Dróg, Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
SF1 51 Zbigniew Szyjkowski Skarbnik
SF2 31 Wioletta Tucholska Główny Księgowy
SF3 32 Mariola Romańczuk Wydział Finansowy
SF3 33 Sylwia Waśkiewicz Wydział Finansowy
SF3 61

Elżbieta Chojnicka

Beata Trzpiot

Wydział Finansowy
SF3 62 Magdalena Klejnowska Wydział Finansowy
SF3 63 Kinga Januszewska Wydział Finansowy
SF3 64 Mariola Piórkowska Wydział Finansowy
SF3 65 Monika Wieluńska Wydział Finansowy

 

 

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Portal Aktywna Wieś
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę