Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 18 stycznia 2018

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

     W styczniu 1999 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku  w sprawie utworzenia powiatów rozpoczął swój byt Powiat Golubsko-Dobrzyński. W ten sposób zmaterializowały się dążenia lokalnej społeczności, świadomej potrzeby utworzenia powiatu, w skład którego weszły gminy społecznie i gospodarczo powiązane z Golubiem – Dobrzyniem. Powstanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zagwarantowało mieszkańcom gmin wchodzących w jego skład łatwy, dogodny dostęp do instytucji szczebla powiatowego, a co za tym idzie nie zostały rozerwane lokalne więzi społeczności, która od dziesięcioleci skupiała się wokół Golubia – Dobrzynia.

    Dla uczczenia tego bardzo ważnego dla mieszkańców powiatu jubileuszu władze powiatu podjęły trud zorganizowania godnych jego obchodów. Planowane na dzień 17 maja 2009 roku obchody  ma uświetnić kilkanaście uroczystości oficjalnych oraz  imprez towarzyszących. W przygotowanie  tego święta włączonych zostanie kilkadziesiąt instytucji, organizacji i firm. Szczególnie cieszy nas zaangażowanie najmłodszych mieszkańców powiatu, którzy będą  aktywnie uczestniczyć w imprezie. Do dzieci skierowana będzie większość zaplanowanych atrakcji. Nie zapomniano też o dorosłych mieszkańcach Powiatu - głównymi atrakcjami wieczoru mają być występ Maryli Rodowicz oraz pokaz sztucznych ogni. Dla wszystkich natomiast organizatorzy zapewnili kilka tysięcy porcji darmowych posiłków.
 
   Jednym z głównych celów imprezy jest m.in. zaprezentowanie osiągnięć naszych lokalnych przedsiębiorstw. Dlatego też będzie stworzona możliwość wystawienia i sprzedaży swoich produktów, rozdawania materiałów promocyjnych i umieszczenia reklam.
             
Zapraszamy !
Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę