Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 28 lipca 2017

Imieniny

Wiktora, Marceli, Aidy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W lipcu i wrześniu zapraszamy na koncerty lutniowe na zamku golubskim.


Celem projektu "Nadworny Lutnista Królewny Anny Wazówny" jest przybliżenie słuchaczom czasów gdy lutnia nazywana była królową instrumentów i spotkać ją można było równie łatwo jak w czasach współczesnych gitarę. Repertuar koncertów wykonywanych w ramach festiwalu stanowią kompozycje średniowieczne, renesansowe i barokowe z naciskiem kładzionym na kompozytorów polskich, gdyż festiwsalowi przyświeca idea popularyzacji tej pięknej, a w istocie dość mało znanej muzyki. W założeniach dopracowanie repertuaru ma zmierzać do profesjonalnego nagrania najlepszych wykonań, by w tej formie utrwalić nasze narodowe dziedzictwo.
Centralną postacią festiwalu jest Tomasz Kurjata – instrumentalista posługujący się biegle szerokim arsenałem instrumentów lutniowych i gitarowych, popularyzator dawnej muzyki polskiej i nie tylko. Jest również założycielem i pierwszym dyrektorem szkół muzycznych w Golubiu-Dobrzyniu, Kowalewie Pomorskim i Ciechocinie, które są niezwykle istotnym elementem pejzażu kulturalnego całego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Województwa Kujawsko Pomorskiego. Repertuar "Nadwornego Lutnisty" stanowią oryginalne kompozycje i autorskie opracowania kompozytorów takich jak Wojcicech Długoraj, Krzysztof Klabon, Jakub Reis nazywany Polakiem, Piotr z Grudziądza, Mikołaj Gomółka, Jan z Lublina, Mikołaj z Krakowa. W celu poszerzenia repertuaru Tomasz Kurjata posługuje się stosowaną przez dawnych lutnistów techniką intawolacji, poszerzając zasoby lutniowej muzyki polskiej.
Nadworny lutnista jest również członkiem utworzonego w 2017 roku zespołu muzyki dawnej pod nazwą "Kapela non grata" nawiązującego swoją nazwą do sytuacji Królewny Anny Wazówny, niemile widzianej na dworze jej brata Zygmunta III Wazy. W skład zespołu wchodzą ponadto: Agnieszka Witki – śpiew renesansowy, lira korbowa, flet prosty, cajon, kastaniety; Tomasz Leszczyński – viola da gamba, viella; Pola Berensdorff – gitara barokowa, teorba, lutnia renesansowa, cajon, kastaniety, bęben obręczowy; Michał Witki – śpiew.
Projekt jest dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Serdecznie zapraszamy!

www.milosnicy-kultury.pl

 

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę