Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 28 lipca 2017

Imieniny

Wiktora, Marceli, Aidy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która została poświęcona obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Maria Wiśniewska, witając przybyłych gości, w tym Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Józefa Ramlaua, Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Pana Marka Ryłowicza, Wójta Gminy Zbójno Panią Katarzynę Kukielską oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pana doktora Andrzeja Potoczka. Ponadto w uroczystości udział wzięli radni, kierownicy jednostek powiatowych, służb i inspekcji, a także pracownicy Urzędu.
Poświęconą obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego sesję władzom Powiatu udało się połączyć z wręczeniem przyznanych na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego medali za długoletnią służbę. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski oraz Geodeta Powiatowy Pan Jan Kuźmiński odznaczeni zostali złotymi medalami za długoletnią służbę, natomiast srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Przemysław Karwaszewski.
W tym uroczystym dniu władze Powiatu złożyły na ręce długoletnich pracowników Urzędu listy gratulacyjne z podziękowaniem za wkład pracy na rzecz rozwoju lokalnego samorządu. Okolicznościowym listem gratulacyjnym uhonorowani zostali:
- Pani Katarzyna Orłowska
- Pani Małgorzata Chojnacka
- Pani Iwona Ożóg
- Pani Małgorzata Kwiatkowska
- Pani Hanna Kończalska
- Pani Wiesława Kocińska
- Pani Elżbieta Chojnicka
- Pani Mariola Piórkowska
- Pan Zbigniew Szyjkowski
- Pani Wioletta Tucholska
- Pani Anna Lebowska
- Pani Edwarda Kozłowska
Ponadto okolicznościowy list otrzymali również Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, którzy zawodowo związani są z Powiatem od chwili jego utworzenia.
Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem zarówno pracowników administracyjnych, jak również radnych, dlatego też Radnym Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji wręczone zostały okolicznościowe grawertony oraz listy gratulacyjne.
Podczas sesji życzenia dla pracowników samorządowych złożył również Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Józef Ramlau oraz kierownicy jednostek powiatowych.
W ramach zwołanej sesji goście wysłuchali prelekcji doktora Andrzeja Potoczka w temacie roli pracowników samorządowych wobec wyzwań współczesnej administracji.
Całość uroczystości dopełnił recital muzyczny nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu w wykonaniu Magdaleny Król – skrzypce oraz Kai Papierskiej – fortepian.

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Portal Aktywna Wieś
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę