Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 19 sierpnia 2017

Imieniny

Jana, Bolesława, Ludwika

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Rusza blok szkoleniowo-doradczy dla organizacji pozarządowych w  województwie. Przewidzieliśmy ok. 20 szkoleń dla NGO-sów z  kujawsko-pomorskiego i kilkadziesiąt godzin doradztwa indywidualnego. O kolejnych szkoleniach będziemy informowali na bieżąco.

Pierwsze szkolenie w Bydgoszczy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - 

- zmiany , zmiany, … które z nich dotyczą Waszej organizacji?, o tym  m.in. będzie można się dowiedzieć lub utwierdzić podczas  szkolenia w dniu 24 kwietnia 2017r., na które zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS), które realizuje projekt szkoleniowy na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Szkolenie, pn.: „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych”  realizowane jest  w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, i rozpoczyna cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowany na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Bydgoszcz, Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, sala sesyjna

Termin: 24.04.2017r; godz.: 10.00 do 15.00

( szkolenie do 13.00, bezpośrednio po szkoleniu -  konsultacje prawne)

Zakres szkolenia:

 • Nowe warunki dotyczące zarządów i zatrudnienia znowelizowane ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
 • Obowiązki stowarzyszeń a  konieczność zmian w statutach. Nowe zasady powoływania i tworzenia stowarzyszeń rejestrowych.
 • Zasady tworzenia i rejestracji stowarzyszeń zwykłych.
 • Zmiany uprawnień stowarzyszeń zwykłych.
 • Nowy wymiar nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi - zasada legalności. Prowadzenie przez starostę ewidencji i stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie zasady stosowania nowych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, omówienie struktury ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem treści ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz praktyczne przedstawianie zasad działania zarejestrowanych stowarzyszeń i nowo powołanych podmiotów. z uwzględnieniem ich nadzoru. Przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy (m.in. zakładanie, ewidencja, likwidacja). Omówienie zasad sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi. 

Bezpośrednio po szkoleniu prowadzone będą konsultacje, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania Państwa organizacji, lub związane z problematyką procesu tworzenia, rejestracji nowych organizacji.

Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację,  a także przedstawiciele starostw powiatowych, prowadzących nadzór nad stowarzyszeniami
– z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadząca: radca prawny Monika Czarnomska, osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 
i poradnictwa dla organizacji pozarządowych oraz praktyczne doświadczenie w działalności w sektorze pozarządowym: rejestracja organizacji, zgłaszanie zmian do KRS ( w tym, np. zmiany w statucie, pozyskiwanie statusu opp), obsługa prawna organizacji.

Osoby  chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prawnych prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  (Nie jest to konieczne , ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Kontakt;

Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Dokumenty do pobrania pod adresem: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rusza-blok-szkoleniowo-doradczy-dla-organizacji-pozarzadowych-w-wojewodztwie,1412,l1.html

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
31.07.2017

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie
31.07.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę