Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 23 kwietnia 2017

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie

dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych  przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2017. 

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr 82/196/17 z dnia 9 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z zakresu kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji;  turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; wspierania osób starszych  i niepełnosprawnych.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęło 14 ofert.  Powołana uchwałą nr 84/201/17 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 marca 2017 r. Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe dokonała oceny złożonych ofert i sporządziła protokół. Następnie Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 12 ofert, spełniających wymogi formalne i merytoryczne,   w celu rozstrzygnięcia konkursu.

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego podjął uchwałę  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Poniżej wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2017.

 

Kierownik

Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

Małgorzata Piaskowska

Wykaz  podmiotów,  które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2017.

 

Lp.

 

 

Nr oferty

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Wysokość             przyznanych środków (zł)

1

 

3/2017

 

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK

 

XXIV Międzynarodowy Turniej Szachowy

 

 

2.000

 

2

 

6/2017

Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia

 

Integracja osób niepełnosprawnych

z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego

 

3.000

 

3

 

8/2017

Oddział PTTK   im. Zygmunta Kwiatkowskiego

 

Międzynarodowy Turniej Konny – Kruszenie Kopii  w ramach  41. Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

 

5.000

 

4

 

9/2017

 

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW

Regionalne Biegi Przełajowe Wielgie 2017

 

500

 

5

 

10/2017

 

Stowarzyszenie  św. Huberta

 

Ocalić od zapomnienia – Historia wierszem pisana.

 

1.500

 

6

 

11/2017

Ludowy Klub Sportowy  PROMIEŃ

 

XVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny

 

2.000

 

7

 

12/2017

Stowarzyszenie Miłośników Kultury

 

Wiosna Melomana – cykl festiwali muzyki klasycznej

 

 

3.000

 

 

 

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek   Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę