Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 29 czerwca 2017

Imieniny

Pawła, Piotra, Benedykty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Zapraszamy na spotkania informacyjne ws. grantów, w trakcie których przedstawione zostaną m.in. zasady edycji konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku.

 

Miasto Data Miejsce
Inowrocław 27.02.2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

Aleja Niepodległości 4

godz. 10.00

Golub-Dobrzyń 27.02.2017

Urząd Gminy, Plac Tysiąclecia 25,

Sala posiedzeń Rady Powiatu,

godz. 10.00

Włocławek 01.03.2017

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

ul. Żabia 12a,

sala konferencyjna, godz. 10.00

Bydgoszcz 02.03.2017

Urząd Miasta,

ul. Jezuicka 1, sala nr 5,

godz. 10.00

Toruń 03.03.2017

Urząd Marszałkowski,

Plac Teatralny 2,

godz. 10.00

Rypin 06.03.2017

Urząd Gminy, ul. Lipnowska 4,

sala konferencyjna,

godz. 10.00

Lipno 07.03.2017

Urząd Miejski,

Plac Jana Dekerta 8, sala ślubów,

 godz. 10.00

Radziejów 08.03.2017

Urząd Gminy,

ul. Kościuszki 20/22

Sala 27, godz. 10.00

Mogilno 09.03.2017

Urząd Miejski

ul. Narutowicza 1

godz. 10.00

Aleksandrów Kujawski 10.03.2017

Starostwo Powiatowe

ul. Słowackiego 8

godz. 10.00

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać do 1.03.2017 r. na adres mailowy fio.bis@tlok.pl.

W treści maila proszę podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Ogłoszenie
23.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
01.06.2017

Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie
01.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę