Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 17 sierpnia 2017

Imieniny

Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Zapraszamy na spotkania informacyjne ws. grantów, w trakcie których przedstawione zostaną m.in. zasady edycji konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku.

 

Miasto Data Miejsce
Inowrocław 27.02.2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

Aleja Niepodległości 4

godz. 10.00

Golub-Dobrzyń 27.02.2017

Urząd Gminy, Plac Tysiąclecia 25,

Sala posiedzeń Rady Powiatu,

godz. 10.00

Włocławek 01.03.2017

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

ul. Żabia 12a,

sala konferencyjna, godz. 10.00

Bydgoszcz 02.03.2017

Urząd Miasta,

ul. Jezuicka 1, sala nr 5,

godz. 10.00

Toruń 03.03.2017

Urząd Marszałkowski,

Plac Teatralny 2,

godz. 10.00

Rypin 06.03.2017

Urząd Gminy, ul. Lipnowska 4,

sala konferencyjna,

godz. 10.00

Lipno 07.03.2017

Urząd Miejski,

Plac Jana Dekerta 8, sala ślubów,

 godz. 10.00

Radziejów 08.03.2017

Urząd Gminy,

ul. Kościuszki 20/22

Sala 27, godz. 10.00

Mogilno 09.03.2017

Urząd Miejski

ul. Narutowicza 1

godz. 10.00

Aleksandrów Kujawski 10.03.2017

Starostwo Powiatowe

ul. Słowackiego 8

godz. 10.00

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać do 1.03.2017 r. na adres mailowy fio.bis@tlok.pl.

W treści maila proszę podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
31.07.2017

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie
31.07.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Portal Aktywna Wieś
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę