Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 17 sierpnia 2017

Imieniny

Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Głównym założeniem programu jest zaprzestanie używania przemocy przez sprawcę. Poprzez udział w programie istnieje możliwość:

- uzyskania świadomości własnych zachowań z użyciem przemocy wobec bliskich;

- uświadamiania czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje;

- rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych zwiastujących użycie przemocy;

- nabycia własnego planu bezpieczeństwa bez używania przemocy;

- rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć;

- zmiany dotychczasowych zachowań na konstruktywne.

W programie przewidziane są 2 sesje indywidualne i 36 spotkań grupowych. Nie powinny  brać udziału w programie:

- osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, które nie przeszły podstawowego programu terapii i nie utrzymują abstynencji;

- osoby chore psychiczne;

- osoby które nie są sprawcami przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia do programu należy dokonać w terminie do 30 marca 2017 r. osobiście
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Koppa 1 lub telefonicznie pod numerem 56 683 54 76 lub mailowo pcpr@golub-dobrzyn.com.pl.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Badźmirowska lub Adrian Hubert.

Nadmieniamy, iż rozpoczęcie programu nastąpi w przypadku zebrania grupy minimum 10-12 osób. W przeciwnym razie nie będzie możliwa realizacja programu.

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
31.07.2017

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie
31.07.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę