Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 21 lipca 2017

Imieniny

Daniela, Andrzeja, Benedykta

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Styczeń 2017 upływa uczniom oraz nauczycielom pracowicie. Przygotowania do koncertów świąteczno noworocznych miały już miejsce w grudniu. Przez całe półrocze uczniowie wybranych klas przygotowują się również do obowiązkowych przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej, które odbywają się w styczniu, w kilku miastach naszego województwa. Wymagający program przesłuchań oraz poświąteczny czas to nie lada wyzwanie dla uczniów i nauczycieli, aby zmotywować do intensywnej pracy w finalnym momencie, przed tymi ważnymi dla szkoły wydarzeniami. Nasi uczniowie otrzymują dobre oceny na tych przesłuchaniach, co dowodzi po raz kolejny wysokiej jakości kształcenia w naszych placówkach.

Wybrani przez nauczycieli, najlepsi uczniowie z poszczególnych klas mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności również przed szerszą publicznością podczas koncertów świąteczno noworocznych, jakie odbyły się we wszystkich 3 placówkach. Przygotowania do tych koncertów poprzedziły liczne popisy szkolne, w których udział brała większość uczniów. Z tego grona nauczyciele wyróżnili dzieci i młodzież, która obecnie prezentuje najlepsze przygotowanie do występów scenicznych. Grono to miało okazję zagrać na koncertach, które odbyły się w 13.01 w Szkole Podstawowej w Ciechocinie, 16.01 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu oraz 17.01 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim. Wypełnione publicznością sale przyjmowały występy bardzo gorąco, co było dla występujących wysokim wyróżnieniem. Na koncercie gościliśmy Pana Franciszka Gutowskiego Wicestarostę Golubsko-Dobrzyńskiego, któremu złożyliśmy podziękowania za przygotowania, jakie organ prowadzący przeprowadza w związku z zapewnieniem bazy lokalowej dla szkół.

Za chwilę rozpoczną się ferie, więc uczniowie po przesłuchaniach, koncertach mają czas na złapanie oddechu przed kolejnym intensywnym półroczem, który będzie owocował licznymi dużymi wydarzeniami muzycznymi, na które wybierają się nasi uczniowie oraz tymi, które są przygotowywane przez szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury. W związku z dobiegającym końca półroczem przygotowaliśmy 22 stycznia wyjazd dla uczniów na Koncert Karnawałowy w Filharmonii Pomorskiej, który przygotowuje rokrocznie Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego. Zdjęcia, skróty video są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku, dla wszystkich ciekawych tego co dzieje się w szkole muzycznej oraz jak rozwijają się jej uczniowie.

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę