Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 maja 2017

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Styczeń 2017 upływa uczniom oraz nauczycielom pracowicie. Przygotowania do koncertów świąteczno noworocznych miały już miejsce w grudniu. Przez całe półrocze uczniowie wybranych klas przygotowują się również do obowiązkowych przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej, które odbywają się w styczniu, w kilku miastach naszego województwa. Wymagający program przesłuchań oraz poświąteczny czas to nie lada wyzwanie dla uczniów i nauczycieli, aby zmotywować do intensywnej pracy w finalnym momencie, przed tymi ważnymi dla szkoły wydarzeniami. Nasi uczniowie otrzymują dobre oceny na tych przesłuchaniach, co dowodzi po raz kolejny wysokiej jakości kształcenia w naszych placówkach.

Wybrani przez nauczycieli, najlepsi uczniowie z poszczególnych klas mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności również przed szerszą publicznością podczas koncertów świąteczno noworocznych, jakie odbyły się we wszystkich 3 placówkach. Przygotowania do tych koncertów poprzedziły liczne popisy szkolne, w których udział brała większość uczniów. Z tego grona nauczyciele wyróżnili dzieci i młodzież, która obecnie prezentuje najlepsze przygotowanie do występów scenicznych. Grono to miało okazję zagrać na koncertach, które odbyły się w 13.01 w Szkole Podstawowej w Ciechocinie, 16.01 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu oraz 17.01 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim. Wypełnione publicznością sale przyjmowały występy bardzo gorąco, co było dla występujących wysokim wyróżnieniem. Na koncercie gościliśmy Pana Franciszka Gutowskiego Wicestarostę Golubsko-Dobrzyńskiego, któremu złożyliśmy podziękowania za przygotowania, jakie organ prowadzący przeprowadza w związku z zapewnieniem bazy lokalowej dla szkół.

Za chwilę rozpoczną się ferie, więc uczniowie po przesłuchaniach, koncertach mają czas na złapanie oddechu przed kolejnym intensywnym półroczem, który będzie owocował licznymi dużymi wydarzeniami muzycznymi, na które wybierają się nasi uczniowie oraz tymi, które są przygotowywane przez szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury. W związku z dobiegającym końca półroczem przygotowaliśmy 22 stycznia wyjazd dla uczniów na Koncert Karnawałowy w Filharmonii Pomorskiej, który przygotowuje rokrocznie Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego. Zdjęcia, skróty video są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku, dla wszystkich ciekawych tego co dzieje się w szkole muzycznej oraz jak rozwijają się jej uczniowie.

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Portal Aktywna Wieś
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę