Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Powiat Golubsko – Dobrzyński  od stycznia 2017 r.  kontynuuje realizację zadania zleconego  z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  dla osób uprawnionych.  (Szerzej na temat możliwości uzyskania pomocy prawnej  pisaliśmy w pierwszym wydaniu Gazety Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego str. 8).

Powiat Golubsko-Dobrzyński zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z uwagi na liczbę mieszkańców może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc. Jeden prowadzony jest na podstawie porozumień z Izbą Adwokacką, drugi na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową wybraną w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2016 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2017 roku spośród pięciu złożonych ofert Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dokonałostatecznego wyboru realizatora zadania. Zostało nim Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, które uzyskało największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

W roku 2017 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kowalewie Pomorskim został przeniesiony do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Plac Wolności 13 i jest czynny w godzinach:

poniedziałek - godz. 8.00 -12.00

wtorek - godz. 8.00 -12.00

środa - godz. 14:00- 18:00

czwartek - godz. 8:00-12:00

piątek - godz. 15:00-19.00

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w Golubiu-Dobrzyniu w  budynku  Starostwa Powiatowego przy ul. Plac 1000-lecia 25 (wejście od strony bankomatu) i czynny jest od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00.

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Portal Aktywna Wieś
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę