Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 maja 2017

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Spotkanie informacyjne pt. ”Fundusze Europejskie na wsparcie zakładania działalności gospodarczej i rozwój zawodowy ”

Treść strony

 

Spotkanie informacyjne pt. ”Fundusze Europejskie na wsparcie zakładania działalności gospodarczej i rozwój zawodowy ”
Organizator :       Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
                                w województwie kujawsko-pomorskim
Termin:                  13 grudnia 2016 r.      

Godziny:                9:30-13:00

Miejsce:                  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,

Plac 1000-lecia, sala nr 5

9.30 – 9.35

 

Rejestracja uczestników i powitanie gości

 

9.35 – 10.00

 

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu- Dobrzyniu

 

10.00 – 10.20

 

Oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

 

10.20 – 10.40

 

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych

 

10.40 – 11.00

 

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

 

11.00– 11.15

 

Przerwa

 

11:15 – 11:45

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

 

11.45 – 12.00

 

Możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata
 2014-2020

 

12.00 – 12.30

 

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

12:30– 12:45

 

Źródła informacji o Funduszach Europejskich

 

12:45 – 13:00

 

Konsultacje indywidualne

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 56 462 45 15 lub drogą elektroniczną e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę