Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 26 lipca 2017

Imieniny

Anny, Mirosławy, Joachima

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Spotkanie informacyjne pt. ”Fundusze Europejskie na wsparcie zakładania działalności gospodarczej i rozwój zawodowy ”

Treść strony

Spotkanie informacyjne pt. ”Fundusze Europejskie na wsparcie zakładania działalności gospodarczej i rozwój zawodowy ”

 

Organizator :       Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
w województwie kujawsko-pomorskim

Termin:                  13 grudnia 2016 r.      

Godziny:                9:30-13:00

Miejsce:                  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,

Plac 1000-lecia, sala nr 5

9.30 – 9.35

Rejestracja uczestników i powitanie gości

9.35 – 10.00

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu- Dobrzyniu

10.00 – 10.20

Oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

10.20 – 10.40

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych

10.40 – 11.00

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

11.00– 11.15

Przerwa

11:15 – 11:45

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

11.45 – 12.00

Możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata
 2014-2020

12.00 – 12.30

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

12:30– 12:45

Źródła informacji o Funduszach Europejskich

12:45 – 13:00

Konsultacje indywidualne

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 56 462 45 15 lub drogą elektroniczną e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę