Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 29 czerwca 2017

Imieniny

Pawła, Piotra, Benedykty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W dniu 26 października br. w  siedzibie Starostwa Powiatowego  w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się debata społeczna ,,Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Celem debaty było zaproponowanie przez uczestników sugestii, dotyczących dalszej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Spotkanie rozpoczął Starosta Golubsko-Dobrzyński Andrzej Okruciński, który przywitał przybyłych gości a następnie  przekazał głos Panu Dariuszowi Borowiec Komendantowi Powiatowemu Policji  w Golubiu-Dobrzyniu, który przedłożył merytoryczną treść debaty. Do dyskusji włączyli się również przedstawiciele władz samorządu powiatu, którzy przedstawili informacje dotyczące  statystyk oraz problemu zagrożeń występujących na drogach. Zaproponowali nowe pomysły oraz rozwiązania poprawy bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Pan Franciszek Gutowski Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński, który poinformował  o inicjatywie, podjętej przez przedstawicieli samorządu powiatu golubsko-dobrzyńskiego: Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, Wójta Gminy Zbójno oraz Wójta Gminy Radomin, dotyczącej  poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich nr 554 na odcinku Golub-Dobrzyń - Kowalewo Pomorskie oraz 569 prowadzącej przez Okonin, Ciechocin do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Dobrzejewice .

Podczas spotkania podjęto również temat przeprowadzania kontroli w Stacjach Kontroli Pojazdów. Pani Anna Lebowska Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego   w Golubiu-Dobrzyniu poinformowała uczestników,  iż zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowych kontrole stacji są wykonywane raz w roku. Wszystkie stacje kontroli pojazdów objęte są Ustawą  o Swobodzie Działalności  Gospodarczej, co oznacza, iż każda kontrola musi być zapowiedziana. Pani Anna Lebowska zawiadomiła również, iż podczas kontroli stacji diagnostycznych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Wspomniała także o liczbie zarejestrowanych pojazdów, gdzie na koniec 2015 roku zarejestrowanych było  46 550, z czego na stacjach diagnostycznych podległych Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu przeprowadzono około 18 tys. badań technicznych. Należy więc założyć, iż pozostali posiadacze pojazdów  przeprowadzili badania techniczne       na stacjach poza powiatem golubsko-dobrzyńskim. Niestety pewna grupa pojazdów porusza się po drogach bez aktualnych badań technicznych.

Na zakończenie debaty w panelu dyskusyjnym podjęte zostały próby wypracowania wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających  do ograniczenia występujących zagrożeń w ruchu drogowym.

 

 

Ogłoszenie
23.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
01.06.2017

Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie
01.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę