Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • XII Regionalny Przegląd Poezji Religijnej organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu

Treść strony

W dniu 26 października br. odbył się XII Regionalny Przegląd Poezji Religijnej organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu. Mottem przewodnim konkursu recytatorskiego była sentencja: „ Chmury przeminą – niebo zostanie”.

Uczestnicy przeglądu byli podzieleni na dwie kategorie tj. kategorie szkół gimnazjalnych oraz kategorie szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież recytowała poezje min. Ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II, Kazimierza Przerwa-Tetmajera, Jana Pałygi, Krzysztofa Mrowca, Czesława Miłosza oraz innych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. Kategoria szkół gimnazjalnych:

Miejsce I:

Patrycja Różalska Uczennica Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie.  W poezji Krzysztofa Mrowca pt. „Madonno”.

 

Miejsce II:

Wiktoria Szefler Uczennica Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

W poezji pt. „Wieczność”.

 

Miejsce III:

Julia Kiełkowska Uczennica Zespołu Szkół-Publiczna Gimnazjum w Zbójnie.

W poezji pt. „Śpieszmy się”.

 

Wyróżnienia:

Wanessa Skarbowska Uczennica Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

W poezji Ks. J. Twardowskiego pt. „Boję się twojej miłości”.

 

Ewa Cipkowska Uczennica Zespołu Szkół Miejskich-Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

w Golubiu-Dobrzyniu. W poezji pt. „Kto wierzy w Pana Jezusa?”

 

2. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

 

Miejsce I:

Paulina Przyziółkowska Uczennica Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.

W poezji Jana Pawła II pt. „ Tryptyk rzymski”.

 

Wyróżnienie:

Julia Chlebowska Uczennica Zespołu Szkół Miejskich- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych  

w Golubiu-Dobrzyniu. W poezji pt. „Aniele Boży”.

 

Agnieszka Piskorska Uczennica Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.

W poezji Jana Twardowskiego pt. „Bliscy i oddaleni”.

 

            Uwieńczeniem konkursu było rozdanie nagród w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę