Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 30 marca 2017

Imieniny

Amelii, Anieli, Amadeusza

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Planowane zmiany organizacji ruchu - ZNICZ 2016

W związku z Dniem Wszystkich Świętych, jak co roku, policjanci prowadzić będą działania „ZNICZ”, w ramach których czuwać będą nad naszym bezpieczeństwem w rejonach cmentarzy i na wszystkich drogach powiatu. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i bezpieczną jazdę. Przypominają, że w okolicach cmentarzy może być zmieniona organizacja ruchu.  

Od piątku (28.10.2016) rozpoczyna się ogólnopolska akcja „ZNICZ”, która zostanie zakończona w środę (2.11.2016). W tych dniach do służby zostanie skierowanych dużo więcej funkcjonariuszy, którzy dbać będą o nasze bezpieczeństwo w rejonach cmentarzy i na wszystkich drogach, po których poruszać się będzie zdecydowanie większa ilość pojazdów.  

> Należy pamiętać, aby prowadzić swój pojazd z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Szczególnie w tych dniach, kiedy ten ruch jest znacznie większy, istotne jest, aby utrzymywać niezbędny (bezpieczny) odstęp miedzy pojazdami.  

Niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicę po alkoholu

> Przed wyjazdem w dłuższą trasę należy sprawdzić stan techniczny naszego samochodu (sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia i stan opon). Wybierając się w długą drogę, bądźmy wypoczęci. Trasę pokonujmy etapami, robiąc, co pewien czas przerwę na odpoczynek.

 >  Zwracajmy szczególną uwagę na znaki drogowe. W tych dniach w wielu miejscach pojawią się nowe oznaczenia. Dotyczy to szczególnie rejonów wokół cmentarzy.

> W przypadku, gdy w rejonie cmentarzy ruchem kierować będą policjanci,  należy się stosować do ich poleceń w pierwszej kolejności.

> Apelujemy też do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku  z pobocza. Przed wejściem na jezdnię powinni zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  Ponieważ zmrok zapada teraz szybko, policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych, namawiają do zakładania elementów odblaskowych.

 

Policjanci informują, że 1 listopada 2016 roku na terenie Golubia-Dobrzynia i miejscowości Płonne obowiązuje inna organizacja ruchu. Wprowadzone zmiany:

·    zakazu zatrzymywania się na odcinku ul. Sokołowskiej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do targowiska miejskiego oraz ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sokołowską do skrzyżowania z ul. Kościuszki - po obu stronach jezdni. Pojazdy można parkować na okolicznych parkingach, a także m.in. na placu targowym, parkingach przy placu targowym, parkingu przy sklepie TESCO i dyskoncie Biedronka.

·    zamiana organizacji ruchu na ul. Kościelnej w Golubiu- Dobrzyniu poprzez wprowadzenie ruchu w jedną stronę od strony ul. Rynek w ul. Kościelną, dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Chopina i ulicy Zamurnej z Kościelną ustawione będą znaki nakazu skrętu w prawo.  Natomiast na ulicy Zamurnej na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną i Browarową ustawiony będzie znak zakaz skrętu w lewo. Odcinek ul. Kościelnej w kierunku cmentarza do skrzyżowania z ul. Zamurną będzie wyłączony całkowicie z ruchu dla pojazdów.

·    w miejscowości Płonne gm. Radomin ustawiony będą znaki zakazu zatrzymywania się wzdłuż cmentarza na długości ok. 1000 metrów po obu stronach drogi, wyznaczony będzie parking na boisku przy plebanii.  

Pamiętajmy wybierając się na cmentarz parkujmy samochody tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Nie zastawiajmy drogi innym. Nie pozostawiaj w samochodzie wartościowych przedmiotów i dokumentów. Mogę one stać się łatwym łupem złodziei. Koniecznie  zamknij samochód i włącz alarm.

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek   Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – dwóch zbiorników wodnych (stawy retencyjne przepływowe z funkcją rekreacyjną z możliwością hodowli ryb w ograniczonym zakresie – na potrzeby własne) na działce o nr geod. 227/5, obręb Zbójno, gmina Zbójno.

 

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Portal Aktywna Wieś
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę