Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W powiecie można już korzystać z pomocy OWES TŁOK

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz osoby, którym z różnych przyczyn trudno wejść na rynek pracy, od 1 września mogą korzystać z bezpłatnej pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK.

 OWES TŁOK pomaga organizacjom pozarządowym, osobom i nieformalnym grupom w rozwijaniu inicjatyw biznesowych, które – poza świadczeniem usług wysokiej jakości – wprowadzają pozytywną zmianę w lokalnych społecznościach, a ich celem jest nie tylko osiąganie zysków, ale także dostarczanie usług społecznie użytecznych, integracja społeczna.

Przykładem inicjatyw tego typu funkcjonujących już na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego są m.in. wioski tematyczne w Węgiersku, Macikowie i Płonnem czy przedszkole w Golubiu-Dobrzyniu prowadzone w ramach spółdzielni socjalnej. To oddolne inicjatywy mieszkańców, którzy skrzyknęli się i postanowili wspólnie podjąć działania, które przyniosą ich organizacjom i lokalnym społecznościom korzyści nie tylko finansowe, ale i społeczne.

OWES TŁOK  udziela wsparcia osobom i grupom, które chcą pójść w ich ślady. Zapewnia bezpłatne doradztwo dotyczące m.in. zakładania stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych – w ramach których można rozwijać działania z zakresu ekonomii społecznej.

Jest również operatorem bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz w spółdzielniach socjalnych. Na stworzenie jednego miejsca pracy można uzyskać dotację do 24 tys. zł oraz dodatkowo roczne wsparcie pomostowe na czynsz, media, obsługę księgową, składki ZUS i inne koszty związane z funkcjonowaniem nowo powstałego przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacjom towarzyszy kompleksowa pomoc merytoryczna doradców, mentorów, ekspertów. Każdej grupie czy organizacji zostaje przydzielony tzw. doradca kluczowy, który opracowuje dla niej indywidualną ścieżkę wsparcia.

W ramach wsparcia OWES TŁOK można też korzystać z Inkubatora Aktywności Społecznej, który mieści się w Domu Kultury przy pl. Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim. Udostępniana jest tu bezpłatna przestrzeń na spotkania organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych. W inkubatorze można się też spotkać z doradcą, wypożyczyć publikacje nt. organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej.

OWES TŁOK jest prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Więcej na stronie www.owies.eu, tel. 56 655 50 22, biuro@owies.eu.

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Portal Aktywna Wieś
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę